7 tips hoe je studenten kunt motiveren.

Zou jij meer tijd willen vrijmaken voor goede loopbaanbegeleiding? Heb je het idee dat de administratie van studenten bijna belangrijker is dan begeleiding? Wil jij ook iedere student laten profiteren van goede loopbaanbegeleiding? Heb jij het gevoel dat de tijd voor loopbaanbegeleiding, soms onbewust en onbedoeld, vooral naar zorgstudenten gaat? Een opleiding die loopbaanbegeleiding beschouwt als begeleiding van zogenaamde zorgstudenten of inzet puur voor de begeleiding van (leer)problemen ter voorkoming van uitval laat een grote groep studenten buiten beschouwing. Alle studenten moedigen loopbaanbegeleiding aan, zolang je het maar in de juiste vorm aanbiedt. Staat voor jou de student centraal? Zet jij je al in om alle studenten de begeleiding te geven die zij verdienen?

 

Laatst werd aan mij de vraag gesteld “Is loopbaanbegeleiding verplicht?’’ Dat de vraag gesteld werd, verbaasde me. Er zijn geen minimum eisen gesteld aan loopbaanbegeleiding in een opleiding. Iedere opleiding is vrij in de keuze hoe er invulling wordt gegeven aan de begeleiding van studenten. Ik beantwoordde de vraag met “Ik zie loopbaanbegeleiding als een meerwaarde voor iedere student en zie loopbaanbegeleiding als onmisbare spil van een opleiding’’. Onderzoek onder scholieren op het vmbo, havo en vwo en studenten op het mbo, hbo en wo toont aan dat de behoefte aan loopbaanbegeleiding groot is (Schut, Kuijpers & Lamé, 2013). Jongeren vinden het belangrijk dat er in het onderwijs tijd voor vrijgemaakt wordt. Twee derde van de studenten geeft aan ten minste één keer per maand behoefte te hebben aan gerichte loopbaanbegeleiding. Het bespreken van een persoonlijk ontwikkelpad met de loopbaanbegeleider werkt verhelderend en motiverend voor studenten. Het helpt hen om doelgerichter te worden en na te denken over hun studie-aanpak en beroepskeuze. Loopbaanleren is een continu proces waarbij meerdere personen betrokken zijn. Loopbaanbegeleiding beperkt zich niet tot één gesprek, een maandelijks begeleidingsmoment of een item op je to-do-lijst maar het is een geïntegreerde werkzaamheid van het onderwijsteam. Is dat in jouw opleiding nog niet het geval? Zet het dan nu maar wel bovenaan op je to-do-lijst.

 

Loopbaanleren heeft dus wel degelijk de interesse van jongeren. De interesse en motivatie van jongeren voor loopbaanleren mag niet verloren gaan. Motivatie zegt minstens zoveel over de kansen van studenten op succes als hun gemiddelde cijfer. Bruinsma (2003) concludeerde dat studenten met zelfvertrouwen, interesse en motivatie voor hun (studie)loopbaan tot betere prestaties kwamen in hun opleiding. Onderwijsexperts menen dat opleidingen weinig hoeven te doen om de motivatie van studenten te verhogen, maar dat het hun voornaamste taak is om die studiemotivatie te behouden. Motivatie is daarmee een studentenkenmerk en een doel op zich. Aan het onderwijs de uitdagende taak om zinvolle taken rondom loopbaanleren aan te reiken. Uit onderzoek van Schut e.a. (2013) blijkt dat studenten de welbekende testen (interesse-, capaciteiten- of talententesten) niet als zinvol ervaren. Het interviewen van iemand uit het werkveld, een vacatureanalyse of andere soortgelijke toekomstgeoriënteerde opdrachten spreekt meer tot de verbeelding van studenten en wordt daarmee als meer zinvol beschouwd.

 

Studenten hebben een hoge interne motivatie voor wat betreft het ontwikkelen van een helder perspectief op een toekomstige loopbaan. Als je deze motivatie weet aan te boren met de juiste begeleiding helpt het studenten bij het maken van belangrijke keuzes voor, en tijdens, hun loopbaan (Meijers, 2012). Loopbaanbegeleiding creëert een kans voor jongeren om zich los te maken van hun sociale context en individualistische keuzes te maken. Schut e.a. (2013) onderschrijven dat goede loopbaanbegeleiding kansen biedt aan jongeren en dat jongeren deze begeleiding daarom waarderen. Uit de praktijk van het beroepsonderwijs blijkt: hoe hoger de studiemotivatie, des te groter de kans van slagen.

Motivatie voor het loopbaanleren aanboren doe je met behulp van onderstaande tips.

  1. Als docent zelf maximaal gemotiveerd zijn om iedere student te verleiden tot het maken van best passende (loopbaan)keuzes;
  2. Je benadert studenten op een authentieke manier;
  3. Je geeft studenten de mogelijkheid zelf keuzes te maken;
  4. Je stelt uitdagende doelen voorop;
  5. Je biedt zinvolle taken aan;
  6. Je geeft loopbaanleren vorm als praktijk gestuurd leren;
  7. Je motiveert studenten vanuit de waarderende benadering.

Bruinsma, M. (2003). Effectiveness of higher education: factors that determine outcomes of university education. Groningen GION, Rijksuniversiteit Groningen. Academisch proefschrift.

Meijers, F. (4 november 2012). Loopbaan leren in het onderwijs. Gevonden op: edit-www.hva.nl/content/kenniscentrum/…/Verslag-Frans-Meijers.doc

Kuijpers, M., Meijers, F., & Winters, A. (2009). Loopbaanleren in de overgang van vmbo naar mbo (onderzoeksverslag).

Schut, K., Kuijpers, M., & Lamé, M. (2013). Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan. Utrecht: Onderwijs Innovatie Groep.

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp