Onze dochter van 15 is gisteren teruggekomen van haar internationale stage in Zuid-Afrika. Voor de stichting Thamsanqa (http://www.thamsanqa.nl/) heeft zij in een crèche geholpen bij de opvang van kinderen uit de township Motherwell bij Port Elisabeth.Ik wil haar ervaringen in deze blog gebruiken om de kracht van onderwijs nogmaals te benadrukken. Dit verhaal bekrachtigt wat mij betreft onze missie: zoveel mogelijk jongeren op een goede plaats in de (arbeids-)maatschappij. Onderwijs en vooral een docent die gelooft in de mogelijkheden van de student, zijn onmisbaar om deze doelstelling te bereiken. Ik hoop dat iedere docent die dit leest wederom beseft hoe belangrijk zijn of haar werk is voor de jongeren in de klas.

De stage in Zuid-Afrika.

 

Mijn dochter zit in de vierde klas van het tweetalig VWO. In het programma zit een internationale stage. Deze had ook bij de receptie bij Motel Nuland gekund maar via de kerstactie van school voor de Stichting Thamsanqa mag ze uiteindelijk mee naar Port Elisabeth om in de crèche te werken. Ze ervaart de enorme verschillen tussen arm en rijk, ze ervaart hoezeer de apartheid nog aanwezig is in het land, ze helpt drie dagen in het tehuis voor vondelingen (de weggooibabies), ze ontwikkelt haar Engels door iedere dag een blog te schrijven over haar ervaringen, ze leert drie kinderen lopen, ze zingen liedjes en doen spelletjes met de kinderen, ze ligt aan het strand, gaat shoppen en is enorm onder de indruk van het (over-)leven in de krottenwijk van Motherwell. In een korte periode een enorme stap naar volwassenheid. Die goede plaats in de maatschappij gaat er met dit soort ervaringen en ontwikkelingen wel komen.

 

Thamsanqa betekent geluk. Het is de naam van de 4 weeshuisjes in de township Motherwell bij Port Elizabeth in Zuid-Afrika. Per huisje zorgt daar een huismoeder voor 6 tot 8 kinderen, variërend van 1 tot 21 jaar oud. De meesten hebben geen ouders meer. Sommigen leefden op straat, zijn mishandeld of misbruikt. Een aantal is HIV positief (bron: http://www.thamsanqa.nl/).

 

Komen deze kinderen op een goede plaats in de maatschappij terecht?

Hun kansen daarop zien er een stuk slechter uit. De eerste zorg in de township gaat uit naar eten, een dak boven het hoofd en een bed. Voor velen betekent deze zorg de jarenlange dagelijkse werkelijkheid. De Stichting Thamsanqa zorgt in de weeshuisjes voor deze basiszekerheid. De volgende stap is om de kinderen en jongeren te helpen bij het leren lezen, tellen en rekenen. Ze te stimuleren om onderwijs te volgen. Educatie als sleutel om het uiteindelijke doel te behalen: zelfstandig voorzien in je eigen levensbehoefte door een baan en een woning te verwerven. Voor de meeste kinderen bij Thamsanqa een nog niet realistisch doel. Maar voor de stichting een droom die iedere dag een beetje dichterbij komt.

Kinderen leren om zelfstandig te zijn, om de stap vanuit het township naar de (arbeids-) maatschappij te maken. De vele vrijwilligers, begeleiders en docenten bouwen aan de toekomst van ieder individueel kind. Het onvoorwaardelijke geloof in de kansen van ieder kind zijn een belangrijke drijfveer voor iedereen die betrokken is bij de stichting.

De verhalen van onze dochter hebben mij (wederom) het enorme belang van onderwijs laten inzien. Voor haar als enorme stimulans naar zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. Voor de kinderen in Zuid-Afrika als stap naar een betere en kansrijkere toekomst.

De overeenkomst tussen de kinderen in Zuid-Afrika en onze dochter is de aanwezigheid van mensen (ouders, vrijwilligers, docenten en vrienden) die geloven in de mogelijkheden van ieder kind en die de ontwikkeling van die talenten stimuleren. Mensen die uitgaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen en die genieten van iedere kleine stap voorwaarts.

 

Mijn les uit de verhalen van onze dochter is: geniet van de mogelijkheden en de rijkdom van ons vrije Nederland, ons onderwijs en geniet van iedere kleine stap in de goede richting.

Ik gun iedere docent het besef dat het werk dat zij doen er écht toe doet! Voor iedere jongere op weg naar zijn of haar plaats in de maatschappij.

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp