Wij weten heel goed dat er van onze studenten, beroepskrachten in spé, steeds meer nieuwe vaardigheden worden gevraagd. Het werkveld verandert continu en ook in een rap tempo.  Dat betekent dat we studenten moeten opleiden tot beroepskrachten die zich staande kunnen houden in een snel veranderende samenleving (zie ook de blog van Aukje Meens over onderwijs in de toekomst).

Om aan te sluiten bij de veranderingen hebben veel beroepsopleidingen goede contacten met het werkveld. Er wordt kennis gedeeld om elkaar te versterken. Aan de voorkant hebben bedrijven daarom steeds vaker invloed op de inhoud van het onderwijs. Onderwijsinhoud moet snel aangepast kunnen worden. En dan gaat het niet alleen om vakmanschap maar ook om vaardigheden zoals:

  • samenwerken
  • communiceren
  • probleemoplossend vermogen
  • kritisch denken

In onderstaand filmpje worden deze vaardigheden, ook wel 21e eeuwse vaardigheden, kort besproken.

Hoe zie ik dit voor me in het onderwijs?

Ik neem als voorbeeld de vaardigheid kritisch denken; het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of onderbouwde mening te formuleren. We leggen studenten (taaie)vraagstukken voor en vragen hen, alleen of in samenwerking met andere studenten, onderzoek te doen, oplossingen te bedenken en dit te onderbouwen met argumenten. Hierbij reiken we ze methodieken aan die helpen kritisch te denken. Wij als docenten geven het goede voorbeeld ‘Practice what you preach’, zijn een rolmodel en begeleiden studenten, geven ze regelmatig feedback om deze vaardigheid steeds meer onder de knie te krijgen.

 

De uitdaging

Ik vind dit nogal een uitdaging. Zijn wij in het huidige onderwijs in staat studenten de ruimte te geven en te begeleiden om kritisch te leren denken? Gaan die studenten die ruimte ook nemen? Gaan de studenten ons verrassen met hun beargumenteerde keuzes, creatieve oplossingen voor taaie vraagstukken? En kunnen wij dit begeleiden, waarderen en weten wij wat we van onze studenten op dit niveau mogen verwachten?

Volgens mij is de belangrijkste vraag: welke kennis, houding en vaardigheden hebben wij zélf nodig om het kritisch denken bij studenten te stimuleren. Hoe kunnen wij dit verankeren in onze visie op leren en onderwijs? En hoe ontwikkelen we hier een passend onderwijsconcept bij? Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met dit taaie vraagstuk. Deel jullie ideeën aub met mij in onderstaand reactieveld en je krijgt het  boek 100% jezelf cadeau!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp