Toetsbekwaamheid van docenten

Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven heeft twee jaar stevig geïnvesteerd in haar toetsbeleid. Eén van de uitgangspunten daarbinnen is dat het toetsprogramma van paramedische opleidingen is gebaseerd op de Piramide van Miller. Om dit te realiseren heeft FPH ervoor gekozen te investeren in het ontwikkelen van de toetsbekwaamheid van de docenten. OAB Dekkers is gevraagd hen daarbij te ondersteunen.

In overleg met het management is ervoor gekozen om een trainingstraject vorm te geven, waarbij alle lagen van de Piramide van Miller als uitgangspunt worden gehanteerd, en waarbij de docenten ‘on the job’ worden getraind in de principes van toetsconstructie. Doelstelling is het daadwerkelijk construeren van toetsen voor de komende toetsperiode en het bijstellen op basis van afnamegegevens. Om dit te bewerkstelligen lopen de trainingsdagen parallel aan de toetscyclus van FPH.

 

De aftrap van dit traject vond plaats op een studiedag voor al het onderwijzend personeel met als thema ‘de lat omhoog’.

Vervolgens zijn er 3 blokken van elk 4 trainingsdagen.

Blok 1: Knows en Knows how toetsen (schriftelijke kennistoeten en casuïstiek)

Blok 2: Shows How toetsen (vaardigheidstoeten en performance-assessments)

Blok 3: Does-toetsen (de afstudeerstage)

 

Alle docenten nemen deel aan Blok 1 (het basisblok) en hebben een toets ontwikkeld voor afname. Tussentijds heeft de toetscommissie onder begeleiding van de trainer, feedback geleverd op de toetsen. Na bijstelling zijn de toetsen klaar gezet voor afname. De laatste training bestaat uit het interpreteren van de toetsanalyses en het op basis daarvan bijstellen van de items.

 

De blokken 2 en 3 worden gevolgd door de docenten die in hun praktijk het meest met deze toetsvormen te maken hebben. Op deze wijze werkt FPH aan de professionaliteit van haar docenten, met als goede toetsen als concreet resultaat daarvan.

 

In bijgaande film is Marion van Neerven, onze adviseur die dit traject vanuit OAB Dekkers ondersteunt, in gesprek met Frank Vriens, voorzitter van de toetscommissie.

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp