Martijn  van  Grootel  en  Cilia  de  Jong  begeleiden  de  opleiding  Mondzorgkunde  van   de  HAN  in  Nijmegen  bij  het  transparant  maken  van  de  lijn  eindkwalificaties – onderwijs -­ toetsing.   Het   opstellen   van   een   Body   of   Knowledge,   Skills   and   Attitudes  (BoKSA)  is  hierin  een  belangrijk  onderdeel,  evenals  het opstellen van specificatietabellen   en   toetsmatrijzen.   Martijn   en   Cilia   weten   deze   onderwijskundige  concepten  op  een  toegankelijke  en  motiverende  wijze  naar  de   praktijk   van   het   hoger   onderwijs   te   vertalen   en   hierover   ook   helder   te   communiceren,  dit  alles  in  nauw  overleg  met  betrokkenen  binnen  de  opleiding.  In
dit  project  worden  de  verworvenheden  uit  de  toetsscholing  die  Cilia  in  2013  voor   Mondzorgkunde  heeft  verzorgd,  toegepast  en  verankerd.

 

Martijn   en   Cilia   hebben   bij   ons   ook   scholingsbijeenkomsten   verzorgd   voor   docenten   en   externe   examinatoren   om   vorm   te   geven   aan   een   toetsbeleid,   waarbij  ook  professionals  uit  het  werkveld  worden  betrokken  om  het  eindniveau   van   de   opleiding   te   borgen.   Activerende   avonden,   met   een   goede   mix   van   theoretische  inbedding  en  praktische  oefening,  bijvoorbeeld  in  het  voeren  van   een  eindgesprek.  Voor  zowel  docenten  als  de  professionals  uit  het  werkveld  een
mooi   ontmoetingsmoment   om   met   elkaar   de   beoordelingscriteria   op   het   eindniveau  aan  te  scherpen.  Met  als  doel  een  valide,  transparante  en  betrouwbare   eindbeoordeling  te  realiseren.

 

Marianne  Roes  en  Ria  Schipper
Mondzorgkunde

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp