Alle aandacht voor toetsing en examinering in het hoger onderwijs van enkele jaren geleden leidde ook op het instituut voor paramedische studies (IPS) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) tot een extra focus op toetsing en examinering. In november 2011 is de aftrap van het project Toetsing IPS gegeven middels een studiemiddag waarop vrijwel alle medewerkers aanwezig waren (ongeveer 200 personen). Vervolgens is een kleine werkgroep ingesteld om de uitkomsten van de studiemiddag te vertalen naar een gerichte aanpak. In deze fase is het bureau OAB Dekkers ingeschakeld. De werkgroep bestond uit de voorzitter van de gezamenlijke toetscommissie IPS, de voorzitter van de examencommissie, een toetsdeskundige van OAB Dekkers. De instituutsdirecteur was opdrachtgever, aanjager en meedenker. De aanpak bestond uit:

– teamcoaching: gesprekken per opleiding om te achterhalen waar knelpunten zitten in het toetsprogramma en toetsvaardigheid om van daar uit verbeteracties te ondernemen
– ontwikkelen van een scholing voor alle docenten, uitgaande van de dagelijkse onderwijspraktijk en passend bij de vermoedelijke eisen vanuit de BKE / SKE registratie (op dat moment nog niet bekend)
– uitvoering van de scholing (7 trainingen van 3 uur met maximaal aantal deelnemers van 20 per scholing)
– ontwikkelen van een ’toetswinkel’ als een blijvend fenomeen, zijnde een groepje toetsexperts die alle collega’s op aanvraag bijstaan bij alle facetten van het toetsen (ontwikkelen, afname, toetsanalyse en beoordeling)
– scholing van de examencommissie met als doel het ontwikkelen van een systeem van borging.

Sleutelwoorden in de aanpak waren: de dagelijkse praktijk is leidend, korte lijnen, laagdrempelig, concrete resultaten, onmiddellijke hulp indien nodig, en vooral: ’toetsen is leuk’.

 

Wat heeft het professionaliseringstraject tot nu toe voor je opgeleverd?
Voor mij als voorzitter van de examencommissie is de winst van dit project enorm. In een periode dat de werkzaamheden van de examencommissie als het ware opnieuw moesten worden uitgevonden was het een enorme steun dat we gezamenlijk in een project optrokken; examencommissie, toetscommissie(s), extern deskundige van OAB en docenten. Het project heeft geleid tot een aantal concrete resultaten zoals:
– ruim 80% gecertificeerde en dus toetsdeskundige docenten (in juni 2014)
– aangepaste toetsprogramma’s per opleiding (deels nog in constructie)
– een toetswinkel
– een systeem van kwaliteitsborging van toetsing / examinering waarin zowel examencommissie als toetscommissie hun rol hebben
– maar vooral ’toetsing is leuk’. Het gevoel dat men deskundig is op toetsgebied, het gevoel dat toetsing altijd in ontwikkeling is en ook moet zijn, het gevoel dat je bij elkaar te rade kunt gaan als je iets niet weet, het gevoel dat je samen werkt aan mooie toetsing voor de studenten.

 

Ik ben hartstikke trots op de docenten die deze prachtige resultaten met ons behaald hebben. De plek van de examencommissie in het instituut en de opleidingen is duidelijk geworden, docenten weten ons te vinden met vragen en daardoor kunnen we gezamenlijk vaak preventief optreden bij (dreigende) problemen. De losse eindjes worden in de komende tijd nog afgehecht, de toetsing is volwassen en op de juiste manier ingebed in het onderwijs.
Onderwijsadviesbureau Dekkers heeft aan dit resultaat op een plezierige wijze bijgedragen door op hun eigen wijze te initiëren, begeleiden, oppeppen, bijsturen, enthousiasmeren. Met name het ontwikkelingsgericht werken, samen met de teamleden, gericht op net dat wat nodig is, schept vertrouwen in kennen en kunnen. En dat vertrouwen creëert in belangrijke mate het onderwijsleerklimaat. Lees hier nog meer over dit project.

 

Ine van den Heuvel
voorzitter examencommissie IPS

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp