fbpx

Algemeen: Het centrale thema was: het beoordelen van schoolexamens Nederlands en Engels. Door middel van voorgesprekken met teammanager en vakgroepvoorzitters Nederlands en Engels heeft Cilia in kaart gekregen wat de behoefte van het team was. Aan de hand van vragen van docenten heeft zij een programma op maat gemaakt, ook weer in samenspraak met vakgroepvoorzitters. Vóór iedere bijeenkomst overlegde zij met ons en stemde daar haar programma op af. Een goed doordacht programma, dat ook steeds bijgesteld werd naar aanleiding van de vragen die gaandeweg ontstonden. (Zonder de doelen uit het oog te verliezen!)

 

In iedere bijeenkomst was het de bedoeling, zoveel mogelijk zelf te ontdekken hoe wij als docenten Nederlands en Engels studenten beoordelen en wat daarbij de belangrijke punten zijn. De werkwijze van Cilia is het inventariseren van vragen en knelpunten en daar vervolgens gestructureerd aan werken. Ze biedt de nodige theorie en
laat ons als professionals zelf het werk doen en conclusies trekken. Wij zijn de experts. Zo hoort een trainer ook te werk te gaan. Beslist, gestructureerd, flexibel, oplettend, aanwezig, maar niet perse op de voorgrond. Ik heb de training als heel prettig ervaren. Wij hebben nu als team een gezamenlijke taal aangeleerd die nodig is voor het verder
ontwikkelen van onze beoordelaarskwaliteiten.

 

De onderdelen van de training:
1.Modereren op referentieniveaus: wat mogen wij verwachten van studenten:
Weet je waar je het over hebt als je studenten beoordeelt? Beoordeel je ze wel op het juiste niveau? Overvraag je ze niet? Cilia stelt basisvragen, waardoor wij op een nieuwe manier tegen het beoordelen aankijken. Wat verstaan wij onder de beoordelingscriteria? Dit is een lastig onderwerp, omdat docenten hier eindeloos over kunnen doorpraten,
totdat het overzicht verdwenen is. Dit besef is het begin van modereren. Iedereen werd gehoord. Ik heb het idee dat het team hiermee de eerste stap heeft gezet om het belang van modereren in te zien.

 

2.beoordelen van producten met de WACKER-methode:
Eenduidigheid, gelijkwaardig beoordelen van examens onder verschillende omstandigheden door verschillende docenten is het streven. Maar hoe ga je daarbij te werk? Beoordelen wat je moet beoordelen. De WACKER-methode verschaft meer inzicht. We beoordelen een mondeling examen. Cilia is heel beslist in haar uitspraken: waar moet je je aan houden als beoordelaar? Ze omkadert de onderwerpen heel duidelijk. Deze bijeenkomst verschaft ons helderheid.

3.uitwisselen van beroepsgerichte examenopdrachten:
Wij brengen onze eigen praktijk ter sprake: op welke manieren kun je beroepsgerichte opdrachten betrekken bij een mondeling examen? Tijdens deze bijeenkomst blijkt, dat een andere manier van examineren Noorderpoortbreed ingevoerd gaat worden. Cilia gaat daar meteen op in door voor te stellen de betreffende organisatoren en bureau ICE uit te
nodigen.

4. Uitwisselen van didactische (activerende) werkvormen:
Iedereen wordt uitgenodigd een geslaagde werkvorm te demonstreren. Aandachtspunt was: het voorkomen van veel nakijkwerk: de studenten aan het werk zetten. Advies van Cilia: houd je doel in de gaten en vertel de studenten concreet waar je met ze naartoe wilt. Evalueer, geef feedback.

 

5. theorie over het geven van feedback:
De theorie past naadloos bij de inhoud van punt 4.

 

Referentie door Marijke van den Hoonaard
Vakgroepvoorzitter Engels.

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp