Een van de belangrijkste aanknopingspunten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, is feedback gegeven op de manier van lesgeven. Uit onderzoek van het Ministerie van OCW blijkt dat dit helaas op veel MBO-instellingen nog onderbelicht blijft. Veel docenten geven echter aan hier wel behoefte aan te hebben. De leiding van Scalda Maritiem en Logistiek College heeft OAB Dekkers gevraagd voor al haar docenten lesobservaties te verrichten. In september 2013 zijn we begonnen met de uitvoering. De opbrengst tot op heden is verrassend positief.

Docenten hebben eigen observatiepunten aangedragen en deze observatiepunten zijn samen met algemene observatiepunten gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan over de manier van onderwijzen. Alle deelnemende docenten hebben tevens een persoonlijke kijkwijzer ontvangen en een algemeen verslag met didactische tips & trics. Op basis van deze lesobservaties zijn vervolgens 2 workshops door ons georganiseerd op basis van veelvoorkomende leervragen. De eerste ging over pedagogisch klimaat en klassenmanagement en de tweede over didactiek.

 

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp