Onderwijsadviesbureau Dekkers heeft een aantal jaren gelden, parallel aan de invoering van een grootschalig onderwijsvernieuwingstraject, een aantal studiedagen verzorgd over de veranderende rollen in het onderwijs. Teamontwikkeling was een nieuw fenomeen als gevolg van de gedachte over zelfsturende teams en het delegeren van verantwoordelijkheden lager in de organisatie. Diverse rollen passeerden de revue en onder de bezielende leiding van Bureau Dekkers werd een fundament gelegd om de toekomst met vertrouwen in te gaan. Rollen die aan bod kwamen waren: loopbaanbegeleider, curriculumverantwoordelijke, schrijver, ontwikkelaar, etc. Rollen die we voorheen niet hadden: het onderwijs kende vakleerkrachten en hooguit een mentor/leerlingebegeleider en een decaan. Dat was het wel zo’n beetje. Onderwijsvernieuwing brengt andere rollen en verantwoordelijkheden met zich mee en Bureau Dekkers slaagde er in om op een pakkende manier docenten mee te krijgen in die veranderende setting: scholing vond plaats op diverse aspecten van implementatie van de inhoud tot en met de organisatorische consequenties van die vernieuwing. Ik kijk met plezier en voldoening terug op een geslaagde aanpak en tot op de dag van vandaag kun je de destijds gekozen uitgangspunten en verworven vaardigheden nog terug zien in de praktijk van alledag.

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp