Het team bestaat uit 26 docenten veelal parttimers. De gemiddelde leeftijd ligt hoog, veel ervaren oud gedienden. Ook veel instructeurs uit de praktijk. Speerpunt uit het kwaliteitsonderzoek van de inspectie was het versterken van de pedagogische en didactische competenties van docenten. Gezien de diversiteit in het team is er in samenspraak met Emile Heerkens en Rosalie de Kooning een programma op maat gemaakt. Dit programma is bij  voortduring in goed overleg geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
1. Het programma was school breed/teambreed en gericht op het gedrag van alle leerlingen. Uitgangspunt was preventief handelen en uitbreiden van de
didactische en pedagogische vaardigheden van docenten, met als uitgangspunt de dimensies van Marzano.
2. Het aanleren en bekrachtigen van gewenst gedrag en regels, voorspelbaarheid en veiligheid.
3. De training was gebaseerd op good practices en authentieke situaties. Vooral casussen uit de praktijk ingebracht door het team. Veel praktisch oefenen (rollenspelen)
4. Het programma was de Kapstok van PBS waar andere interventies onder passen (de piramide van PBS). De training omvatte 7 intensieve studiedagen en huiswerkopdrachten tussen de trainingsdagen in. De training heeft geleid tot gedragsverandering bij de docenten en hierdoor bij de leerlingen. Het resultaat leidt tot rust in klassen. Sterk is ook de bewustwording bij docenten over zijn/haar handelen naar de leerling.

Rosalie heeft rekening houdend met de diversiteit van het team de opdrachten aangepast aan de leervragen en het programma zeer levendig met veel afwisseling in de werkvormen aangeboden. Zij was een enthousiaste trainster met oog voor de grote verschillen tussen de individuele docenten. Ondanks haar jonge leeftijd genoot zij van ieder lid van het team het vertrouwen en wist ze een veilige leeromgeving te creëren.

 

Rita van Kleef, coordinator AVO, docentencoach, Techniek
Roc Kop van Noord-holland

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp