Binnen het CITAVERDE College zijn we vanaf 2013 hard aan de slag gegaan met het binnen de afgesproken termijn doorvoeren van de maatregelen uit het actieplan “Focus op Vakmanschap”. In het schooljaar 2014-2015 hebben we, met ondersteuning van Marion van Neerven als adviseur en mede-projectleider, onder andere gewerkt aan een ontwikkelpad en bijbehorende nieuwe onderwijsontwikkelstructuur voor het schooljaar 2015-2016, een nieuw onderwijskundig en didactisch concept, een operationalisatie van de samengestelde werkveld-indeling zoals vastgesteld in het Strategisch beleidsplan (CITAVERDE voor het Leven, 2015-2018), en aan de concrete uitwerking van een aantal producten die voortvloeien uit het voorgaande. Hiermee beoogt het CITAVERDE College een effectieve invoering en vertaling van de herziene kwalificatiedossiers naar ons opleidingsportfolio 2016-2017.

 

Voorwaar, geen sinecure! Naast de boeken ‘Focus op Vakmanschap’ en ‘Focus op Verandering’ bleek vooral de ‘Schoolnavigator’, zoals ontwikkeld door OAB Dekkers daarbij een zeer bruikbaar en gebruiksvriendelijk model om organisatie en onderwijs te stroomlijnen, en daarbinnen congruent te kunnen handelen bij veranderingen. Marion heeft ons in dit hele ingewikkelde proces op meer dan uitstekende wijze begeleid, ondersteund en voorzien van adviezen. En wij zijn als CITAVERDE College dan ook heel blij dat wij de samenwerking met haar en met OAB Dekkers ook in het komende schooljaar kunnen en mogen continueren.

 

Ludo Hodzelmans

Hoofd Bureau Onderwijs CITAVERDE

College CITAVERDE College,

Bestuurskantoor Louis Eijssenweg 5

6049 CD Herten-Roermond

T +31(0) 475 – 389 160

F +31(0) 475 – 389 161

I www.citaverde.nl

E mailto:l.hodzelmans@citaverde.nl

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp