Omdat ik volgende week al op vakantie ben, schrijf ik vandaag 14 juli, alvast mijn blog. Ik heb wel ideeën waarover ik zou willen schrijven. Maar wat schotel ik jullie, de lezer, voor in deze tijd. Wat wil ik lezen als ik op vakantie ben? Terwijl ik hierover zit te mijmeren begint net de zon voorzichtig te schijnen. Precies wat ik nodig heb; een zonnetje, een lekkere werkplek en dan nog iets lekkers erbij.

foto cilia

De ideale werkplek

Zelf ben ik erg verwend als het gaat om fijne werkplekken. Toen ik afgelopen jaar bij het ROC Deltion in Zwolle binnenstapte leek het me geen straf om hier een poosje te mogen werken. En ook  de HAN Instituut paramedische studies in Nijmegen bezoek ik regelmatig met veel plezier. Als ik er binnenstap heb ik al zin om aan de slag te gaan. Aan de slag met docenten en managers om samen het onderwijs verder te ontwikkelen. Wat maakt dat vooral deze twee werkplekken mij zo inspireren? Is het daadwerkelijk het mooie gebouw wat mij zo aanspreekt, zijn het de mensen waarmee ik samenwerk of de ruimtes die we tot onze beschikking hebben?

Jaren geleden werkte ik in het basisonderwijs Ieder jaar om deze tijd was ik al bezig met het inrichten van het lokaal voor het volgende schooljaar. Als ik erop terugdenk ging het altijd over een omgeving creëren waarin  kinderen lekker ongestoord konden werken, leren en spelen; alleen of samen. Waar je samen spelletjes kan doen of ongestoord bouwen. Maar waar je ook alleen, met ‘werkmuziek op je oren (volgens mij pianomuziek van Liszt), je sommetjes kan maken of dat verhaal schrijven.

In een onderzoek van Batenburg en Voordt (2008) las ik het volgende over de relatie tussen werkomgeving en arbeidsprestatie: Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen, dat nog maar weinig bekend is over de invloed van de facilitaire voorzieningen op de arbeidsproductiviteit. Dit geldt zowel voor de relatie tussen de feitelijke, objectief gemeten prestaties van de faciliteiten en de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit, als voor de beleving van beide componenten. In veel onderzoek naar gebruik en beleving van de werkomgeving blijft de fysieke dimensie onderbelicht. Wel is meermalen aangetoond dat een hogere tevredenheid over het werk (‘job satisfacion’) samen gaat met een hogere inschatting van de arbeidsproductiviteit (‘job performance’). Op basis van het beschikbare onderzoek kunnen we niettemin concluderen, dat een aantal omgevingsaspecten van invloed is op de ervaren arbeidsproductiviteit. In de top tien van meest relevante omgevingskenmerken volgens de kantoorgebruikers zelf nemen gunstige condities voor communicatie en geconcentreerd kunnen werken steevast een hoge plaats in……..

 

Verderop in dit onderzoek staat nog een keer: ‘De component “huisvesting” lijkt een groter effect te sorteren dan de component “diensten en middelen”. Immers, de mogelijkheid tot communicatie en geconcentreerd werken wordt vooral bepaald door de indeling van het gebouw en de positionering van de werkplekken ten opzichte van elkaar. Imago en uitstraling, welzijn en werksfeer worden eveneens sterk bepaald door de architectuur van gebouw en inrichting en het comfort op de werkplek.

 

Communicatie en geconcentreerd kunnen werken op de werkplek

Dit is denk ik waar het om draait als het gaat om een prettige werkplek. Met en van elkaar kunnen leren door ervaringen te delen, elkaar te informeren, elkaar vragen te stellen en hulp te vragen. Wat is het niet heerlijk om collega’s om je heen te hebben waar je informeel mee kunt sparren als dat nodig is. En dat vooral in een tijd waarin alles zo snel verandert. Voortdurend leren en ontwikkelen, een positieve instelling naar mogelijkheden in de toekomst en blijven investeren in het opdoen van nieuwe inzichten is een must. Het samen met je klasgenootjes spelletjes doen en bouwwerken maken, weer afbreken omdat het niet werkt. Dat is waar samen werken en leren om draait. Samen met je mede-student een molen herbouwen, een defect in een motor zoeken of een voorlichting geven over mogelijke oplossingen, dat is denk ik waar je een goed gevoel van krijgt Daar kan het formele leren niet tegenop.

communicatie1 communicatie2 communicatie3

De waarde van informeel leren op de werkplek

Ik vond ook nog een interessant artikel over de invloed van leeftijd en attitudes op leren en inzetbaarheid (een kunstenaar gaan nooit met pensioen (Beausaert e.a. 2014). De arbeidsmarkt verandert wezenlijk en in snel tempo. Voor bedrijven is het van belang dat werknemers hun werk goed en met plezier (blijven) doen. Voor de werk- nemers geldt hetzelfde. In de fase waarin het onderzoek zich nu bevindt, is reeds duidelijk dat leeftijd slechts in geringe mate bepalend is voor de mate van inzetbaarheid van werknemers. Veel meer gelden elementen als gerichtheid op leren en ontwikkeling, een positieve instelling naar mogelijkheden in de toekomst en blijven investeren in het opdoen van nieuwe inzichten door proactief informatie, hulp en feedback te zoeken bij anderen.

In dit artikel wordt de waarde van informeel leren nog eens bevestigd: Leren is meer dan een training volgen, leren doen we elke dag, op de werkplek, met collega’s of door vallen en opstaan.

 

En dat is denk ik wat ik voel als ik ’s morgens bij Deltion in Zwolle of bij de HAN in Nijmegen binnenstap.

Inmiddels zit ik lekker op de bank in de tuin. Op een plekje waar de zon door de plataan probeert te schijnen. En de net uitgevlogen koolmezen van blad naar blad hoppen. Laat de vakantie maar beginnen.

Ik wens je een heerlijke vakantie!

 

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp