Project “ Keten-kracht “ – Versterking van de schakels binnen het afstudeertraject van de opleiding Media & Entertainment Management van de Hogeschool Inholland.

 

Na een gedegen documentenanalyse en een aantal verkennende en voorbereidende gesprekken is OAB-Dekkers vanaf september 2014 aan de slag gegaan met het plan “ Keten-Kracht”. Plan en aanpak hebben zich vanaf het eerste moment gericht op het verder versterken , stroomlijnen en kalibreren van de processen rondom het afstuderen alsmede het verder professionaliseren van de actoren die betrokken zijn bij dit proces

 

Tevens is het project gebruikt als vehikel voor het verhogen van de professionele werkstandaard, voor management-development en als aanzet voor onderwijsontwikkeling.

Het plan is vanuit een drietal programmalijnen uitgewerkt en uitgevoerd : de lijn afstudeerketen, de lijn management en de lijn examencommissie.

 

Binnen de lijn afstudeerketen is de aandacht gericht gegaan naar de afstudeercommissie, de afstudeerkringbegeleiders en de examinatoren. Doelstelling was een optimale groei te realiseren binnen de taak en verantwoordelijkheid van ieders rol in het afstudeertraject. Vanuit een vraaggerichte aanpak werd gewerkt aan deskundigheidsbevordering, collegiale uitwisseling en het maken van afspraken. De afstudeersystematiek stond niet ter discussie, alhoewel in de loop van het traject toch een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd. Veel aandacht is besteed aan het ontwikkelen en delen van collectieve beoordelingsnormen en de toepassing en naleving daarvan.

 

Binnen de lijn management is met behulp van OAB –Dekkers gewerkt aan het versterken van het leiderschap, resultaatgericht werken en sturen en het ontwikkelen van tools om onderwijsteams mee te nemen in transitie en verandering.

 

De lijn examencommissie heeft in het teken gestaan van het begeleiden van de commissie naar een nieuwe fase van (samen)werken, besluiten en communiceren. Daarbij ook aandacht voor de prominente plaats van de examencommissie binnen de onderwijscyclus ( opleidingscommissie, curriculumcommissie, toetscommissie en opleiding)

 

In het hele traject laat de samenwerking tussen OAB Dekkers en de opleiding zich schetsen als effectief en uiterst prettig. Met name het vermogen om mee te kunnen bewegen met de ( soms veranderende) behoefte en vragen vanuit de opleiding is een zeer sterk punt. Daarnaast wordt het samenwerken positief beïnvloed door korte en directe lijnen met de consultants van Dekkers, die over actuele ( onderwijskundige) kennis beschikken en brede en dat kunnen koppelen aan inzicht in HBO-vraagstukken.

 

September 2015

Lisette van Alten

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp