Vanaf januari 2015 tot heden heb ik in mijn functie als teammanager van de opleiding Verpleegkundige van het Noorderpoort in Groningen, samengewerkt met Rosalie de Kooning, trainer/adviseur bij OAB Dekkers.

 

In deze periode heeft Rosalie een belangrijke rol gehad in het proces dat moet leiden naar een situatie waarin het team (ca. 36 medewerkers) meer duidelijkheid ervaart in de collectieve ambitie, de rollen en verantwoordelijkheden in leiderschap. Het team heeft gedefinieerd wat zij verstaat onder zelfsturing/eigenaarschap binnen de kaders van het Noorderpoort en wat daarvoor nodig is.

 

In het proces heeft Rosalie blijk gegeven dat ze in overleg met de teammanager, de beginsituatie van het team goed in kaart kan brengen en in staat is een afwisselend programma voor de studiedagen vast te stellen, die aansluiten bij de afgesproken doelen.

 

In de uitvoering maakt Rosalie gebruik van creatieve werkvormen waardoor de teamleden zich uitgenodigd voelen een actieve bijdrage te leveren. In de veelheid van reacties tijdens een bijeenkomst kan Rosalie goed de rode draad vasthouden en ze werkt gericht toe naar de bedoeling van de bijeenkomst.

 

Rosalie weet aansluiting de te vinden bij en wordt vanwege haar persoonlijke benadering gewaardeerd door alle teamleden. Ze is deskundig en weet met humor een prettige sfeer te creëren. Haar verslaglegging van de uitkomsten van de studiedagen is accuraat en aantrekkelijk vorm gegeven.

 

Ik kan Rosalie van harte aanbevelen als begeleider van veranderprocessen binnen een onderwijsteam!
Wupke Boog
Teammanager opleiding Verpleegkundige Noorderpoort

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp