Dank je wel? Waarom? Manouk, Ricky, Ronald, Thijs, Rik, Robert, Reamflar en Ties zijn studenten en helpen ons de bij het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor een hbo instelling. Samen met hun docenten werken zij aan het nieuwe curriculum voor opleidingen in de financiële sector. Eens en te meer blijkt dat studenten een meer dan waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en ja, ook bij de ontwikkeling van het onderwijs.

 

Natuurlijk, het is geen nieuw idee om studenten te betrekken bij gesprekken over de kwaliteit van het huidige onderwijs en welke punten er voor verbetering vatbaar zijn. Verschillende scholen kennen studentenpanels, studentarena’s, studentenraden, enzovoorts. Prima instrumenten om met elkaar – studenten, docenten en leidinggevenden – te praten over het aangeboden onderwijs.

 

In dit proces van curriculumvernieuwing is het deze school echter gelukt om studenten en docenten wekelijks bij elkaar te brengen om samen te werken aan het nieuwe onderwijs. Hierdoor zijn de docenten in de gelegenheid goed te achterhalen wat studenten nu écht bedoelen en krijgen studenten een mooi kijkje in de keuken. Ze ontwikkelen steeds meer inzicht in de opbouw van de opleiding en de uitvoering van het lesprogramma.

Dit heeft tot nu toe al regelmatig een ‘aha-erlebnis’ opgeleverd; bij docenten, maar ook bij studenten! Zo verzuchtte één van de studenten, na een intensief debat over het didactisch model:”Jeetje, ik dacht dat docenten op een mooie zondagmiddag lekker in de tuin een beetje nadenken over de lessen van de komende week. Dat is toch wel ff anders zeg!”

didactisch model

Didactisch model, ontwikkelt in samenwerking met het de opleidingen bedrijfseconomie en accountancy van Avans Hogeschool

Andersom wisten studenten haarfijn te benoemen waarom die ene praktijkopdracht niet leuk is, terwijl het docententeam er juist zo trots op was!

 

De afgelopen weken hebben wij met elkaar verschillende activiteiten ondernomen, die je wellicht kunnen inspireren en motiveren om de volgende stap te zetten in het betrekken van studenten bij jouw onderwijs(ontwikkeling)!

 

  • Stap 1: Analyse van huidige onderwijsactiviteiten; wat gaat goed, wat kan beter?

Neem in de eerste fase uitgebreid de tijd om met elkaar in gesprek te raken over het huidige onderwijs. Probeer vooral te luisteren en door te vragen, vat goed samen hoe jij de inbreng van de studenten hebt begrepen.

Wees echt alert dat je niet in je docentrol schiet en vooral gaat uitleggen waarom het onderwijs zo is ingericht of de lessen zo verzorgd worden. Het gaat om de ervaring van de studenten!

 

  • Stap 2: Met elkaar benoemen van de kritieke punten, wat is nu echt belangrijk?

Maak samen met de studenten een lijstje van maximaal 5 tot 7 kritieke punten in het huidige onderwijs. Werk deze kritieke punten daarna met elkaar uit naar kritische prestatie indicatoren voor het nieuwe onderwijs. Deze kpi’s gebruik je om tijdens het ontwikkelen van het curriculum voortdurend te toetsen of het nieuwe onderwijs ook daadwerkelijk vernieuwend is.

 

  • Stap 3: Met elkaar ontwikkelen van het nieuwe curriculum; is dit nieuwe curriculum prikkelend en uitdagend genoeg?

Ontwikkel echt samen! Laat studenten meedenken, meeschrijven, kritisch zijn, enzovoorts. Gebruik de kpi’s om de opgeleverde producten te toetsen!

 

  • Stap 4: Oplossen van dilemma’s

Zet studenten vooral in op die dilemma’s waar je als docententeam of ontwikkelgroep niet uitkomt. Met een duidelijke toelichting op het dilemma zijn ze absoluut in staat om vanuit hun perspectief een mogelijke oplossingsrichting aan te dragen! De frisse blik vanuit een ander perspectief zorgt zeker voor een opening om het dilemma op te lossen!

 

  • Stap 5: Inzetten als ambassadeurs

Nodig studenten uit om een bijdrage te leveren aan het ‘uitventen’ van het nieuwe onderwijs. Zij kunnen – als ze stap 1 tot en met 4 hebben doorlopen – als geen ander aan je collega’s vertellen wat er voor hen verandert in het nieuwe onderwijs. En, niet onbelangrijk, waarom het belangrijk is dat dit verandert!

 

Naast het ontwikkelen van onderwijs, kun je ook eens overwegen om de studenten te betrekken bij:

 

  • Het opstellen van een nieuw functieprofiel voor docenten / medewerkers;

Laat studenten eens een nieuw functieprofiel voor docenten / medewerkers uitwerken. Natuurlijk, dit profiel is naar alle waarschijnlijkheid niet direct toepasbaar in jouw organisatie, maar het zal je zeker inspireren en wellicht een nieuw functieprofiel kunnen verrijken!niveaubeschrijving

 

  • De werving en selectie van nieuwe medewerkers

Waarom hebben studenten eigenlijk geen stem in werving en selectie van nieuwe medewerkers? De tijd dat wij nog niet zelf onze huisarts konden kiezen ligt immers ook ver achter ons! Natuurlijk, geen alleenrecht of veto voor studneten, maar als onderdeel van de totale werving en selectieprocedure ook een gesprek met potentiele kandidaten! Volgens mij kan je als nieuwe ( beginnende) docent niet beter starten; de studenten van de opleidingen waar jij gaat werken hebben voor jou GEKOZEN!

 

  • Managementvergaderingen

Last but not least. Na een blog vol over het betrekken van studenten bij het onderwijs; docenten aan tafel met studenten, studenten aan tafel bij werving en selectie…… nu ook studenten aan tafel bij het managementoverleg of directieoverleg? Nee, niet twee keer per jaar; maar structureel! Wie durft?

 

Tot slot

Met deze blog hoop ik je te inspireren studenten te ( blijven) betrekken bij de ontwikkeling van jouw onderwijs en jouw onderwijsorganisatie. Ik nodig je dan ook van harte uit om jouw ervaringen en voorbeelden van het betrekken van studenten met ons te delen in het reactieveld hieronder!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp