Vraag jij je ook weleens af waarom studenten de fouten maken die ze maken? Wanneer je dit zou weten dan heb je de mogelijkheid je studenten gericht hulp te bieden. Maar hoe krijg je meer inzicht in het waarom van de fouten? Welke mogelijkheden heb je om inzicht te krijgen? In deze blog beschrijf ik een methode die je hierbij kan helpen, namelijk mediatie. Ik hoop dat je na het lezen van deze blog enthousiast bent geworden om het te proberen en jezelf eens als mediator op te stellen!

 

Hattie (2009) beschrijft dat feedback, en dan met name feedback van de student aan de docent, positief kan bijdragen aan de studieprestaties. Feedback zorgt er namelijk voor dat het leerproces van de student zichtbaar wordt. Uit de feedback van de student kan worden opgemaakt wat de student weet, begrijpt, of er onduidelijkheden zijn, en in welke mate een student betrokken is bij het eigen leerproces. Met andere woorden, de informatie van de student kan inzicht geven in waar de feedback aan de student op gericht moet zijn.

 

Voor jou als docent is er de uitdaging om er achter te komen hoe je de juiste feedback van je studenten krijgt om hen vervolgens de juiste feedback terug te kunnen geven. Een manier om dit te bereiken is met behulp van mediatie, door jezelf op te stellen als mediator.

omdenken

 

Volgens Vygotsky (1978) en Feuerstein e.a. (2006) kan een docent de mediator zijn wanneer deze zich tussen het leermateriaal en de student plaatst. Wanneer je bijvoorbeeld een opdracht geeft dan zou je aan een student kunnen vragen “Hoe denk je deze opdracht het beste aan te kunnen pakken?”. Je krijgt dan niet alleen informatie over de aanpak van de student, maar je helpt de student ook om zich bewust te worden van het eigen leerproces door dat onder woorden te brengen. Wanneer de student niet weet hoe de opdracht het beste aangepakt kan worden, dan zou je hier natuurlijk extra uitleg over kunnen geven. Volgens Feuerstein e.a. (2006) is het echter beter om niet direct het antwoord te geven, maar om de student zelf tot het juiste antwoord te laten komen. Je medieert het leerproces, door vragen te stellen, en zorgt er zo voor dat de student zelf tot nieuwe inzichten komt en de eigen cognitieve functies kan verbeteren. Daarnaast draagt dit bij aan het gevoel van competentie en aan de motivatie van de student.

 

Vaak worden studenten beoordeeld op hun output, zoals bij toetsen en assessments. Wanneer een student bij een opdracht een fout heeft gemaakt, dan is echter nog niet bekend waarom die fout is gemaakt. Volgens Feuerstein e.a. (2006) berusten fouten op cognitieve deficiënties en kunnen deze zich in drie fases voordoen: in de input-, verwerkings-, en outputfase. In de inputfase kan impulsiviteit bij een student er bijvoorbeeld toe leiden dat niet alle informatie wordt opgenomen. De student gaat dan aan de slag met incomplete informatie, wat kan leiden tot een fout antwoord. Maar ook deficiënties in de verwerkingsfase kunnen tot een fout antwoord leiden. Een student die bijvoorbeeld niet beschikt over (de juiste) strategieën om hypotheses te testen, loopt een groter risico een fout antwoord te geven. Tot slot kunnen in de outputfase ontoereikende verbale vaardigheden een beperking vormen.

Dit kan ertoe leiden dat een student de opdracht wel begrijpt, de informatie correct verwerkt, maar het antwoord niet juist kan verwoorden. Door studenten te vragen hoe ze opdrachten hebben aangepakt krijg je meer inzicht in de fase(s) waarin problemen worden ervaren. Vervolgens ben je dan in de gelegenblog 7 juniheid daar direct op in te spelen door het juiste antwoord te mediëren (en dus niet het goede antwoord te geven!).

 

Deze blog is helaas te kort om in te gaan op hoe je mediatie overal toe kan passen, maar voor nu hoop ik je voldoende stof tot nadenken te hebben gegeven. Probeer het eens uit, denk af en toe eens na over de verschillende fases waarin studenten problemen kunnen ervaren, en probeer eens samen met je studenten meer inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaak van hun moeilijkheden. Ik weet zeker dat het stellen van (de juiste) vragen relevante informatie op kan leveren voor jou en je studenten!

 

Graag hoor ik wat je ervaringen zijn. Laat een reactie achter in het reactieveld hieronder of mail me als je meer wilt weten over de mogelijkheden om als docent mediatie in je onderwijs toe te passen!

 

Bronnen

Feuerstein, R., Feuerstein, R. S., Falik, L., & Rand, Y. (2006). The Feuerstein   Instrumental Enrichment program. Israel: ICELP Publications.

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to    achievement. New York: Routledge.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press.


Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp