Het eerste wat de twee adviseurs van OAB Dekkers gedaan hebben is goed geluisterd naar diverse betrokkenen intern ( directeuren, projectleiders, diverse docenten van betrokken opleidingen), de interne visiedocumenten van Avans doorgenomen, de jaarplannen van de diverse academies bestudeert en de daarin beschreven visie waarnaar het beroep zich beweegt in de toekomst. Aan de hand van deze verkenning werd hen al snel duidelijk waar iedereen het mee eens was, wat nog aandacht behoefde en waar er in het geheel geen aandacht besteedt was. Belangrijke input voor het vervolg. Dit was weer aanleiding om daarover het gesprek met de diverse gremia aan te gaan. Dit alles betrof de inhoud, waar beweegt het beroep zich naar toe.

 

Maar een uiterst belangrijk rol heeft OAB Dekkers gespeeld in het vormgeven van de gesprekken, de dialogen die plaatsvonden over didactisch concept. Deze dialogen, waarin de docenten uitgedaagd werden tot het uiterste te gaan hebben uiteindelijk geleid tot het mooie ontwerp wat er op dit moment ligt. De docenten waren lovend over deze manier van werken. Een uiterst sterk punt was de manier van regie voeren over dit proces, het vastleggen en zorgen dat er een gedragen stuk lag. Je merkte gedurende het proces dat de betrokkenen zich echt als eigenaren van deze visie gingen gedragen.

 

De inhoud en het onderwijskundig concept zijn samengebracht en hebben uiteindelijk geleid tot de blauwdruk en het curriculumontwerp dat er nu ligt. Om te zorgen dat dit ontwerp ook door de andere stakeholders gedragen werd, zijn er tijdens de ontwerpsessies studenten betrokken. Ook zijn er diverse sessies georganiseerd met werkveldadviesraden en een groep zogenaamde critical friends.

 

Ik vond een erg sterk punt dat de docenten onze adviseurs Remko en Liza niet zagen als externe adviseurs, maar als 2 zeer betrokken personen die samen met hen het curriculum vormgaven. Liza en Remko gaven de docenten veel vertrouwen en de docenten gaven dat ook aan hen. Er was een soort chemie en dit maakte dat 1 en 1 3 werd.

 

Het meest sterke van dit hele traject is dat de docenten zelf aangeven dat er nu een nieuw ontwerp ligt dat zij, de docenten het zijn, die dienen te veranderen. Zij zijn de knoppen waaraan gedraaid kan worden om te zorgen dat het nieuwe onderwijsconcept zal gaan werken.

Kortom: ik vind dat OAB Dekkers aandacht besteed aan waarom zitten we bij elkaar, wat is het probleem, bewustzijn creëert, zorgt voor een goed team waardoor er plek is voor alle meningen en daarbij ook aandacht te hebben voor een ordening om te komen tot een concreet plan. Dit plan wordt dan door de docenten die bij het ontwerp betrokken zijn zo gedragen dat zij zich change agents van het gehele traject voelen.

 

Mr. Anita van Pol

Directeur Academie voor Financieel Management

Voorzitter stuurgroep curriculumvernieuwing

Avans Hogeschool

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp