De belangrijkste wetenschappelijke feiten over instructie bij het gebruik van tablets!

 

Zoals jullie in mijn vorige blog hebben kunnen zien in een video over het directe instructiemodel, blijkt dit model een effectieve instructiestrategie voor docenten te zijn. Om extra theoretische verdieping en inzicht te krijgen in het directe instructiemodel, is onderzoek nodig. Het afgelopen jaar heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan vanuit de Radboud Universiteit naar het directe instructiemodel tijdens het werken met een onderwijstechnologie (tablet)*. Uit gesprekken en interesses van docenten en eerder onderzoek ben ik tot de volgende hoofdvraag gekomen:

 

hoofdvraag

Op steeds meer scholen wordt gewerkt met onderwijstechnologieën om het onderwijs te optimaliseren en beter aan te laten sluiten bij de individuele verschillen en behoeften van studenten. Uit het onderzoek van Koehler en Mishra (2005), is gebleken dat het voor docenten niet eenvoudig is om technologieën zo in te zetten dat er daadwerkelijk veranderingen optreden in de wijze waarop onderwijs wordt gegeven. Vaak worden onderwijstechnologieën ingezet om bestaande middelen te vervangen maar zonder een daadwerkelijke verandering in de onderwijspraktijk te bewerkstelligen (Hassler, Major en Hennessy, 2015).

 

wetenschappelijkEen mogelijke manier om te komen bij deze pedagogisch didactische veranderingen is het werken met een adaptieve onderwijstechnologie. Een adaptieve onderwijstechnologie wordt omschreven als een instrument dat een leerkracht ondersteunt bij het vormgeven van onderwijs, waarbij recht wordt gedaan aan de individuele verschillen en behoeften van leerlingen (Molenaar, Van Schaik & Denessen, 2015). Met een adaptieve onderwijstechnologie ontstaat er veel data over studenten. Daardoor kunnen docenten het onderwijs op de verschillen en leerbehoeften van studenten aanpassen. Hierdoor kunnen er mogelijke veranderingen optreden in het pedagogisch didactisch handelen, bijvoorbeeld instructiestrategieën (het directe instructiemodel) van docenten.

 

Mijn onderzoek biedt op basis van de onderzochte observaties inzicht in de effecten van het werken met een adaptieve onderwijstechnologie op het pedagogisch didactisch handelen van docenten, gericht op het directe instructiemodel. In het onderzoek zijn er, wetenschappelijk benoemd, meerdere statistische significante verschillen gevonden in het pedagogisch didactisch handelen van docenten. Om je vele wetenschappelijke theorieën te besparen geef ik in de onderstaande tabel kort maar krachtig de bevindingen weer:

 

schema Claudia2

 

 

Figuur 1 blog 2-5

Figuur 1. Gemiddelde lestijd, De Groot (2017).

Note. Experimentele groep= docenten die werken met adaptieve onderwijstechnologie Contolegroep= docenten die niet werken met een adaptieve onderwijstechnologie

 

 

Wil je meer weten over de resultaten van mijn onderzoek (De Groot, 2017), laat gerust een bericht achter of mail naar: cdgroot@oabdekkers.nl (ma t/m vr beschikbaar).

Trainingen die ik verzorg zijn gericht op het pedagogisch didactisch handelen van docenten, gericht op mbo en hbo. Ook interesse in het werken met het directe instructiemodel met of zonder technologieën? Wellicht is het interessant om een extra verdieping te krijgen in de vorm van trainingen.

 

 

* Het onderzoek is op basis van observaties tijdens reken- en spellingslessen bij 42 docenten in het basisonderwijs onderzocht. In mijn trainingen geef ik de vertaalslag voor het mbo/ hbo.

 

 

Referenties:

Groot, C., de. (2017). Het directe instructiemodel en het werken met een adaptieve
onderwijstechnologie.
Masterscriptie: Onderwijswetenschappen, Faculteit Sociale
Wetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen.

 

Hassler, B., Major, L., & Hennessy, S. (2015). Tablet use in schools: a critical review of the
evidence for learning outcomes. Journal of Computer Assisted Learning, 32, 139- 156.

 

Koehler, M., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational
technology? The development of technological pedagogical content
knowledge. Journal Educational Computing Research, 32(2), 131-152.

 

Molenaar, I., Schaik, A. van. & Denessen, E. (2015). Onderwijs optimalisatie met de tablet:
van het boek achter glas tot gepersonaliseerd leren.
 Nijmegen: Behavioral Science
Institute, Radboud Universiteit Nijmegen.

 

 

directe-instuctiemodel

 

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp