Begin dit schooljaar hebben wij als adviseurs bij OAB Dekkers gesproken over wat ons drijft en wat ons als team bindt in de uitvoering van ons werk. Natuurlijk, met elkaar zetten wij ons dagelijks actief in om onze bijdrage te leveren aan Excellent onderwijs voor iedereen! Dat is onze missie.

 

Missie en impact OAB Dekkers

Maar welk concreet resultaat verwachten wij nu te bereiken met deze missie? Wat zijn onze concrete doelstellingen? Welke impact willen wij eigenlijk hebben? Deze vragen hielpen ons om te beoordelen of we onze missie ook wel daadwerkelijk konden bereiken: Excellent onderwijs voor iedereen! Immers, wij positioneren onszelf vooral als expert in het beroepsonderwijs. Een duidelijke focus die ons tenslotte ook helpt om iedere dag opnieuw bezig te zijn met die zaken die voor ons belangrijk zijn.

 

Dit bracht ons op het idee om jaarlijks een bijdrage te leveren aan enkele maatschappelijke projecten die er voor ons toe doen. Projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen waar dan ook ter wereld en die wij een warm hart toe dragen. In deze blog neem ik je graag mee in één van onze maatschappelijke projecten.

 

Begin januari ben ik gestart met een basisschool voor speciaal onderwijs in Rotterdam. De school richt zich op het verzorgen van onderwijs aan kinderen met stoornissen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. De oorzaken van deze stoornissen zijn zeer divers en vragen dan ook om een specialistische aanpak en behandeling door leerkrachten, logopedisten, kinderoefentherapeuten, enzovoorts. Het team logopedisten dat werkzaam is op deze school worstelt al een aantal jaren met de vraag of de behandelingen zij verrichten nog wel voldoende effectief zijn. Zijn zij nog steeds in staat om hun rol als therapeut en specialist op het gebied van spraak- en taalontwikkeling te vervullen, of wordt hun werk meer en meer beperkt door de ‘systeemwereld’ die wij allemaal in het onderwijs zo vaak herkennen. Eigenlijk wil het team logopedisten alleen maar terug naar de bedoeling!

 

Om deze bedoeling, of anders gezegd: de essentie, van hun werk binnen de school weer opnieuw op de kaart te krijgen, zijn we met elkaar gestart om eerst te onderzoeken wat er nu eigenlijk echt toe doet. Dit onderzoek heb ik gebaseerd op de inspiratie die ik kreeg van het boek ‘Verdraaide organisatie’ van Wouter Hart. In dit boek beschrijft hij voor mij op treffende wijze hoe we ons – vooral ook in organisaties in het publiek domein – laten gijzelen door wetten en regels van het systeem. Natuurlijk, deze wetten en regels zijn ooit bedacht met de beste intenties, maar falen vaak jammerlijk in het bereiken van het oorspronkelijke doel. Immers, deze organisaties benoemen ook steeds dat zij hun medewerkers als professionals willen laten excelleren! Professionals die verantwoordelijkheid nemen en zich eigenaar voelen van het werk dat zij verrichten. Als het even kan, zien deze professionals ook aan welke kennis het ze ontbeert en gaan ze uiteraard ook zelf op zoek naar passende en effectieve scholing om deze kennis zo snel als mogelijk te vergaren! Dit is lastig in een wereld waarin wetten en regels voortdurend bepalen wat je moet doen.

 

Zo ook bij deze basisschool. Ieder kind heeft recht op zoveel minuten logopedie per week. Deze minuten zijn opgedeeld in individuele behandeltijd, tijd om in kleine groepjes te werken en tijd in de klas. Of deze tijdsindeling ook recht doet aan ieder kind, de professionaliteit van de logopedist èn de effectiviteit van de behandeling is nog maar de vraag.
Voor mij reden om met het team in vier stappen te werken aan een nieuw plan van aanpak, op basis waarvan we binnenkort het gesprek aan gaan met het managementteam van de school

Wat vinden wij belangrijk

In drie stappen hebben wij met elkaar nagedacht over wat nu eigenlijk ècht de bedoeling is.

 

Stap 1:     Wat vind ik belangrijk?

In deze stap heeft ieder teamlid nagedacht over zijn of haar kwaliteiten en valkuilen, op basis van de theorie van de kernkwaliteiten van Daniel Ofman. Deze individuele kwaliteiten en valkuilen geven natuurlijk ook een mooi inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van het team.

 

Stap 2:     Wat vinden wij belangrijk?

In deze stap hebben we met elkaar gekeken hoe het team het werk zoals zij dat nu verzorgen ervaren en hoe zij zouden willen dat het was. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van het idee van de ‘A naar B – sessie’ van stichting Leerkracht.

 

Stap 3:     Wat vinden zij belangrijk?

In deze laatste stap hebben we als team onderzocht wat alle belanghebbenden in het werk van de logopedisten belangrijk vinden. Wat verwachten kinderen en ouders, wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe kijken collega’s intern en extern naar de huidige kwaliteit van de dienstverlening? Welke tips en tops kunnen zij benoemen? Voor het ontwikkelen van de enquêtevragen hebben we gebruik gemaakt van de theorie van ‘fixed and growth mindset’ van Carol Dweck.

 

Al deze ingrediënten tezamen hebben geleid tot een nieuw plan van aanpak voor de logopedie op school. Een plan waarin het kind weer echt centraal is komen te staan en de logopedist zich weer als professional in zijn of haar kracht voelt staan. Een plan waarin ouders bij de logopedist terecht kan voor vragen en advies en een plan waarin leerkracht en logopedist weer samenwerken aan een gezamenlijke leervraag. Een plan waarin excellent onderwijs ook voor deze bijzondere kinderen mogelijk is en blijft!

 

Nu nog hopen dat het managementteam ook met ons mee terug wil gaan naar de bedoeling!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp