fbpx

Quickscan

Stap 1 van 4

  • Opleiding-kwaliteitscheck

    De opleidings-kwaliteitscheck is een online vragenlijst om zicht te krijgen op de huidige kwaliteit van jouw opleiding. Bedoeld voor docenten en opleidingsmanagers, die inzicht willen krijgen in de sterke en zwakke punten van hun opleiding. De check bestaat uit 6 onderdelen en kost in totaal 10 minuten om in te vullen. Bij de stellingen kan op een schaal van 0 tot 10 aangeven worden in hoeverre de stelling in jouw opleiding ontwikkeld is, waarbij 0 staat voor slecht ontwikkeld en 10 staat voor excellent ontwikkeld. Na het invullen krijg je een persoonlijk adviesrapport. Je kunt aan de hand van de resultaten direct checken welke aspecten nog meer aandacht behoeven. De vragenlijst is gebaseerd op de inspectiekaders en onderwijskundige onderzoeken. Lees hier de wetenschappelijke verantwoording van deze check.
  • Resultaten

  • Prijs: 0,00 €
  • Curriculumontwikkeling

  • Prijs: 0,00 €

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!