Assessment drives learning

Assessment drives learning

‘Wanneer het toetsprogramma niet aansluit bij het onderwijsprogramma zal – alle idealen ten spijt – het toetsprogramma domineren. Er bestaat geen uitzondering op deze wetmatigheid en ontsnappen is niet mogelijk’ (Van der Vleuten, 1997).   Met andere...