Mijn bril, jouw gedrag!

Bouwsteen 8: Samenwerkend leren

Bouwsteen 8: Samenwerkend leren Studenten geven regelmatig aan dat ze het werken in groepen niet (meer) zo zien zitten. Meeliftgedrag, vage opdrachten en toetsing die geen uitspraak doet over individuele prestaties is daar, naar mijn mening, debet aan. Werken in...
Mijn bril, jouw gedrag!

Pedagogisch handelen en klassenmanagement

Docenten spelen allerlei rollen in de groep, maar één van de belangrijkste daarvan is de rol van (pedagogisch) manager. Een goed gemanagede groep biedt een omgeving waarin lesgeven en leren kan opbloeien. Marzano (Wat werkt: pedagogisch handelen en klassenmanagement)...
Mijn bril, jouw gedrag!

Wat maakt een sterke docent een goede docent?

Solliciteren bij studenten. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: weet jij het verschil tussen een zwakke en een sterke docent? En weet je in hoeverre dat nu verschil uitmaakt voor de studenten en vooral op hun leerresultaten? Zou jij een rijtje beroepseisen...