In mijn klas geen polonaise…

In mijn klas geen polonaise…

In mijn klas geen polonaise… In mijn klas geen polonaise… Goede docenten zijn cruciaal voor goed onderwijs. Dat is een algemeen aanvaard inzicht, waarbij docenten meer en meer worden gezien als zelfstandige professionals, die binnen de kaders van hun school...