Bouwsteen 8: Samenwerkend leren

Bouwsteen 8: Samenwerkend leren

Bouwsteen 8: Samenwerkend leren Studenten geven regelmatig aan dat ze het werken in groepen niet (meer) zo zien zitten. Meeliftgedrag, vage opdrachten en toetsing die geen uitspraak doet over individuele prestaties is daar, naar mijn mening, debet aan. Werken in...