Stop … en sta stil bij het (afstands)onderwijs.

Stop … en sta stil bij het (afstands)onderwijs.

Stop … en sta stil bij het (afstands)onderwijs. Er zijn alweer een paar weken verstreken sinds de eerste gevallen van het coronavirus bekend werden en de overheid ingrijpende maatregelen moest nemen. Maatregelen die voor een stagnatie in het onderwijs hadden kunnen...