Waarom taalonderwijs vaak niet motiverend is.

Waarom taalonderwijs vaak niet motiverend is.

En het wel zou moeten zijn!! Door technologische ontwikkelingen komen steeds meer Nederlanders in situaties waarin zij moeten spreken en lezen in een vreemde taal. Als klein kikkerlandje zijn veel sectoren afhankelijk van internationale verhoudingen. Voor het...
Waarom taalonderwijs vaak niet motiverend is.

Relaxed! How can that now?

Vijf tips voor spreekvaardigheidstoetsen De huidige en toekomstige studenten groeien op in een maatschappij waarin landgrenzen vervagen. Hierdoor is de kans groot dat studenten in hun latere werk te maken krijgen met vreemde talen. De Europese en Nederlandse ambitie...