Home 5 Cases 5 Yuverta: groei een didactisch profiel

YUVERTA (VOORHEEN HELICON) & METIS ONDERWIJSADVIES

‘Groei: een didactisch profiel’

“Yuverta mbo Helmond is een prachtige school met bijzondere mbo-opleidingen, waarin ‘leren’ en ‘groeien’ centraal staan,” vertelt Anke Geerts, opleidingsmanager bij de opleidingen Voeding- en leefstijladviseur en Buitensport coördinator. “Vanuit die grondgedachte formuleerde ik met collega’s in 2019 een didactisch profiel, onder begeleiding van Metis Onderwijsadvies. Sindsdien vormt dit document de leidraad bij onze didactische aanpak en de naam ervan kun je wel raden…’Groei’ natuurlijk!” besluit Anke enthousiast.

Van papier naar praktijk

Anke en haar collega’s zijn bij de ontwikkeling van het profiel niet over één nacht ijs gegaan. Er is veel literatuur gelezen, bij onderwijsteams in de keuken gekeken en afgestemd hoe de teams met een gezamenlijke aanpak toch in hun eigen kracht kunnen blijven staan. “Vanaf september 2020 zijn we vervolgens samen met docenten en een procesbegeleider van Metis de vertaalslag gaan maken naar de praktijk,” vervolgt Anke. “Met 6 ‘ambassadeurs’ uit de onderwijsteams vormen we een werkgroep sinds september 2020, die eens in de twee weken bij elkaar komt. De beschreven thema’s werken we deels uit ter voorbereiding van de implementatie in het onderwijs. De ambassadeurs nemen dit mee naar hun teams om verdere uitwerking te realiseren. Zo ontwikkelen teams zelf het gedachtegoed en wordt papier een werkelijkheid op maat,” glundert Anke.

Groei van de professional

“Het gaat over de persoonlijke groei van studenten én professionals in het onderwijs,” vertelt Arie van Hemmen, docent biologie bij de opleiding Buitensport coördinator. “Vooral dat laatste inspireerde mij enorm, toen ik als ambassadeur van ons onderwijsteam aansloot bij de werkgroep. Tijdens studiedagen en werksessies werken we met de teams thema’s uit die in ‘Groei’ beschreven staan. Denk aan de groei als professional in verschillende docentrollen zoals vakdocent, coach, procesbegeleider en stagebegeleider. Wat betekent dat precies voor ons werk in de teams of onze persoonlijke ontwikkeling? Wat is er nodig om die rollen met verve te kunnen vervullen, in het belang van de studenten? Het doel is vanuit een gezamenlijke didactische visie te gaan werken, waarbij de groei van de student de rode draad van iedere opleiding is. Onder de professionele begeleiding van Metis, wordt ieders aandeel even belangrijk en serieus genomen. Met het organiseren van een grote docentenarena, kreeg iedereen de kans input te geven. Ik vind het heel leuk om met mijn eigen school-, en werkervaringen een bijdrage te kunnen leveren aan de groei van docenten én studenten,” aldus Arie.

“De procesbegeleider van Metis levert altijd de goede bijdrage op het juiste moment op de juiste plek; en dan ook nog eens leuk, luchtig en met humor, precies zoals je van een professional verwacht!”

Arie van Hemmen

docent biologie bij opleiding Buitensport coördinator, Yuverta mbo Helmond

“Studenten voelen zich bij Yuverta echt gehoord én gezien!”

Tara de Vet

Student opleiding Wildlife management niveau 4, lid van de studentenraad, vestigingsraad en klassevertegenwoordiger

Groei van de student

“Mijn doel is Mariene bioloog worden,” vertelt Tara de Vet, student bij de opleiding Wildlife management niveau 4. “Ik wil me eerst breed ontwikkelen door meer te leren over wilde dieren in Nederland. Ik ervaar dagelijks dat docenten daar hun bijdrage aan willen leveren. Dat steunt mij in mijn keuze en ik voel me daarmee ook echt gehoord én gezien. Ik ben lid van de studentenraad en klassevertegenwoordiger. Met studenten van de andere klassen denk ik mee over de invoering van het didactisch profiel. Wij delen dat op onze beurt als klassevertegenwoordiger met de klas, om zo weer te kunnen leren en groeien met elkaar. Superleuk om te doen!” aldus Tara.

Ff wat anders

“Met de opbrengst van een online enquête onder de studenten zijn we met elkaar in dialoog gegaan tijdens een zogenaamde ‘studentenarena’,” vervolgt Tara. “Een bijeenkomst waarin wij als studenten met docenten bespraken wat ons bezig houdt en hoe het met ons gaat. Er is ook echt iets met de feedback gedaan. Een docent maakte er een samenvatting van en er is een site opgericht: ‘Ff wat anders’. Daar kan een student met mede- studenten of docenten contact zoeken om over moeilijke momenten in het leerjaar te praten. Wij leren bijvoorbeeld normaal- zonder corona- bijna altijd buiten. Docenten zijn op ons verzoek weer meer met buitenopdrachten gaan werken zodra dat mogelijk was. Iedereen doet zijn best er wat van te maken; dat is zeker in het moeilijke corona-jaar zó belangrijk geweest voor iedereen!” besluit Tara.

Groei van de organisatie

Sari Tazelaar

“Als je met zoveel bevlogen mensen met hun enorme passie voor onderwijs mag werken, is dat echt een cadeautje.”

 

Sari Tazelaar, procesbegeleider
Metis Onderwijsadvies

Sari Tazelaar mocht als procesbegeleider vanuit Metis Onderwijsadvies, in samenspraak met de onderwijsteams, het didactisch profiel implementeren. “In januari 2020 ben ik eerst met alle teams in gesprek gegaan. Wat hebben zij nodig bij het uitrollen van het profiel? Hoe kunnen zij de beschreven onderdelen, zoals de kernwaarden, onderwijsfilosofie en uitgangspunten integreren in hun onderwijs? Wat is er al en hoe kunnen we het beter maken? Elk team bleek het positieve verschil te willen maken in de klas; het ene team wil de docent als coach ontdekken, het andere aan doorlopende leerlijnen werken. Zelfs toen we online aan de slag moesten, bleef het bruisen in deze organisatie, wat nodig is voor groei. De héle school is betrokken bij de implementatie. Als je met zoveel bevlogen mensen met hun enorme passie voor onderwijs mag werken, is dat een cadeautje. Zij zetten studenten écht op de eerste plaats en dat zijn tenslotte degenen waar we het allemaal voor doen…!”

“Heel krachtig dat Metis aansluit bij de bestaande situatie en niet alles zomaar gaat veranderen; dat getuigt van respect voor de organisatie én de mensen die er werken.”

Anke Geerts

Opleidingsmanager bij de opleidingen Voeding- en leefstijladviseur en Buitensport coördinator, Yuverta mbo Helmond

Online afspraak maken

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Vul hier je gegevens in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.