Tjip de Jong

Adviseur

Tjip de Jong

“Het leukste aan de samenwerking met Metis vind ik de brug die we bouwen tussen wetenschap en praktijk, onder de noemer van Metis onderwijsinnovatie.”

Met zijn studie Management Economie & Recht lijkt Tjip in eerste instantie niet voor te sorteren op een glansrijke carrière in de onderwijswereld. Maar als hij tijdens zijn studie bijles geeft aan leerlingen op het Luzac College in Utrecht, wordt er ‘direct een snaar geraakt’. En als hij een zieke docent economie mag vervangen, is zijn passie voor het onderwijs een feit. Drie jaar lang begeleidt Tjip leerlingen op weg naar hun eindexamen. Daarnaast rondt hij cum laude een Master af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vervolgens voert hij een promotieonderzoek uit naar de rol die sociale netwerken spelen in innovatieprocessen aan de Universiteit Twente. Tegelijkertijd werkt hij als docent en praktijkbegeleider onderzoek in Utrecht en is redactielid van het wetenschappelijk tijdschrift Develop. In 2010 wordt Tjip mede-eigenaar van het bureau Kessels & Smit The Learning Company, waar hij voornamelijk als organisatieadviseur en onderzoeker functioneert. In 2014 lonkt het ondernemerschap om daarmee zelfstandig alle rollen te kunnen vervullen waar Tjip voor staat: organisatieadviseur, projectleider, schrijver, wetenschapper, onderzoeker, spreker én docent natuurlijk! Tjip behoort sinds 2018 bij het team van flexibel inzetbare krachten van Metis Onderwijsadvies.

‘Brug tussen wetenschap en praktijk’

“Peter Loonen ontmoette ik zo’n 15 jaar geleden bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. We raakten in gesprek over verbinding binnen onderwijsteams en besloten samen met dat thema aan het werk te gaan. Ik deed praktijkonderzoek en op basis hiervan pakte ik met Peter de teambegeleiding op. Heel inspirerend om dat samen te doen. Toen ieder zijns weegs ging, hielden we contact. Ik organiseerde lezingen, stortte me op curriculumontwikkeling en schreef boeken. Nadat ik bij Kessels & Smit The Learning Company vertrok, mocht ik als een van de projectleiders de voorgenomen fusie tussen Albeda en Zadkine begeleiden. In die tijd ontmoette ik Remko Keizerwaard, werkzaam bij Albeda als directielid. Ook die samenwerking verliep organisch, net als met Peter, en dat maakt dat ik me bij hun onderwijsadviesbureau erg op mijn gemak voel. We delen de behoefte om de nadruk te leggen op inhoud, het vak als docent, onderwijsverbetering en op het realiseren van excellent onderwijs voor iedereen. We trekken samen het land in met onze ‘podcast op locatie’, waarin we met diverse doelgroepen in het mbo en hbo op zoek gaan naar bouwstenen voor excellent onderwijs. Ook behandelen we actuele onderwijsvraagstukken, zoals taalachterstand, rekenonderwijs en het belang van pedagogiek en didactiek. We zetten heel bewust startende docenten in het licht en positioneren graag het onderwijs in het hart van de maatschappij. Het leukste aan de samenwerking met Metis vind ik de brug die we bouwen tussen wetenschap en praktijk, onder de noemer van Metis onderwijsinnovatie. Ontwikkelen, in beweging blijven en op onderzoek uitgaan is wat ons drijft en waar we elkaar in herkennen: zo komen we samen elke dag een stapje dichter bij excellent onderwijs voor iedereen!”

De Karatekid

De naam Tjip is afgeleid van het boek ‘Tsjip/ de leeuwentemmer’, geschreven door Willem Elsschot. Tjip’s moeder is docente Nederlands op een middelbare school en een groot liefhebber van literatuur. Dat deze voorliefdes zich doorzetten in de activiteiten van Tjip in het onderwijs en als schrijver, evenals in zijn naam-zonder s-, bewijst maar weer dat de appel toch vaak niet ver van de boom valt. In zijn vrije tijd is Tjip het liefst met zijn drie kinderen, rommelt wat in de tuin of leest filosofieboeken. Ook is hij een groot liefhebber van sport; hij heeft zelfs de zwarte band passend bij de Japanse vechtsport Ju-Jitsu! Nu hij daar geen tijd meer voor heeft, loopt hij graag een rondje hard of fietst met zijn mountainbike over de Utrechtse Heuvelrug…

Tjip de Jong