Home 5 Cases 5 Albeda: Serious game

ALBEDA ZORGCOLLEGE & METIS ONDERWIJSADVIES

‘Serious Game brengt gepersonaliseerd leren tot leven!’

“Het spelen van een spel met je collega’s en op die manier het onderwijsthema ‘gepersonaliseerd leren’ betekenis geven, vind ik zo goed bedacht!” vertelt Joyce van de Kasteele, docent Dienstverlening zorg & welzijn op de locatie Rosestraat van Albeda Zorgcollege. “De dag is omgevlogen en ik kan nu met frisse ideeën en nieuwe energie verder met dit thema. Het was voor mij een van de betere studiedagen die ik heb meegemaakt tijdens mijn loopbaan,” besluit Joyce enthousiast.

Joyce van de Kasteele

Docent Dienstverlening zorg & welzijn, Albeda Zorgcollege, locatie Rosestraat

Denkkracht

Het idee om een spel te creëren vindt zijn oorsprong in het beleidsplan van Albeda Zorgcollege, waar de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren een prominente plek inneemt. “Wij benoemen meerdere thema’s in ons collegebeleidsplan, die onze 20 onderwijsteams zélf hoog op hun agenda hebben staan,” vertelt Andrea van der Schoot, een van de drie directieleden van Albeda Zorgcollege. “Als adjunct-directeur voel ik me verantwoordelijk voor het stimuleren van samenwerking en het genereren van goede ideeën voor het verbeteren van ons onderwijs, in het belang van alle studenten. 

De vraagstukken rond gepersonaliseerd leren uitgebreid ontrafelen met al onze teams, is inhoudelijk en organisatorisch best een uitdaging. Toch wilde ik alle denkkracht die wij in huis hebben benutten en collegebreed een professionele dialoog op gang brengen. Tijdens het opnemen van een podcast op een van onze locaties, voerden we met enkele collega’s de eerste gesprekken over de definitie van gepersonaliseerd leren. De opname bevestigde mijn visie dat we veranderingen vooral binnen teams én team overstijgend met elkaar moeten afstemmen en vervolgens implementeren. Het idee voor een Serious Game werd geboren. Ik vroeg Metis Onderwijsadvies om te ondersteunen bij de ontwikkeling ervan, het maken van een veranderkundig plan van aanpak en de uitvoering. Gelukkig blijken alle teams er zeer enthousiast over te zijn!” aldus Andrea.

“Mijn visie is dat we veranderingen vooral binnen teams én team overstijgend met elkaar moeten afstemmen en vervolgens implementeren. Ik vroeg Metis Onderwijsadvies om te ondersteunen bij het maken van een veranderkundig plan van aanpak en de uitvoering.”

Andrea van der Schoot

Adjunct-directeur, Albeda Zorgcollege in Rotterdam

Blauwdruk

Tjip de Jong en Remko Keizerwaard, respectievelijk adviseur en directeur bij Metis Onderwijsadvies, begeleidden de eerder genoemde podcast en versleutelden de beleidsthema’s van het college én de visie van Andrea in een strategisch veranderplan. Remko vertelt: “De nadrukkelijke wens om de kennis en kunde uit 20 onderwijsteams te benutten om gepersonaliseerd leren inhoudelijk betekenis te geven, was ons uitgangspunt. Daarnaast wilden we urgentie op het thema bereiken, begrippen doorgronden en een gemeenschappelijke taal ontwikkelen op het gebied van differentiëren en personaliseren. Tegelijkertijd is het van belang te weten hoe je als team tegen bepaalde thema’s aankijkt; om te weten waar je met elkaar naartoe moet, moet je immers ook weten wat je vertrekpunt is.” Tjip vult aan: “We koppelden kernwoorden als plezier, energie en ‘diepgang op een speelse manier’ aan de studiedagen voor de teams. Ik heb goede ervaringen met het op gang brengen van  veranderprocessen in spelvorm. Spelprincipes verleiden vaak tot een andere manier van denken, tot samenwerking en boeiende gesprekken. Een aantal Albedacollega’s omarmden meteen het idee een Serious Game te ontwikkelen en leverden hun bijdrage in een speciale ‘ontwerpgroep’.” Remko: “Overigens markeren we het einde van een speel-studiedag met een verslag voor het team en de onderwijsleider. De positie van het team ten opzichte van behandelde thema’s als professionalisering, bpv, toetsing & examinering komt daarin terug én een advies voor implementatie van de veranderingen. Zo bieden we concrete handvatten aan de onderwijsteams en de directie om verder te kunnen bouwen aan hun ambities.”

“Het einde van een studiedag markeren we met een verslag voor het team en de onderwijsleider. De positie van het team ten opzichte van behandelde thema’s als professionalisering, bpv, toetsing & examinering komt daarin terug én een advies voor implementatie van de veranderingen. Zo bieden we concrete handvatten aan de onderwijsteams en de directie om verder te kunnen bouwen aan hun ambities.”

Remko Keizerwaard

Directeur, Metis Onderwijsadvies

Kansen

Farida Yekhlef, onderwijsleider Maatschappelijke zorg op de locatie Rosestraat, is zeer tevreden over de speelse veranderaanpak en het verslag. “Na een lange periode van fysieke afstand vonden wij het als team extra waardevol om een hele dag met elkaar onderwijsdilemma’s onder de loep te nemen,” vertelt Farida. “Vinden wij autonomie en keuzevrijheid belangrijker bij individuele leerroutes of juist duidelijkheid en stabiliteit? Dit soort vragen verwoord op échte speelkaarten helpen ons concreet te maken waar de kansen liggen voor het team, waar draagvlak voor is en waar we concrete acties op kunnen inzetten. Door wisselende groepjes per speelronde heeft iedereen aan het einde van de dag met elkaar gewerkt; we weten waar we staan als team in plaats van als groepje binnen een team. Er is samen heel gericht en gestructureerd nagedacht over hoe we persoonlijke leerroutes kunnen realiseren en wat gezamenlijke overtuigingen en ambities zijn. Het verslag geeft mij houvast voor het vervolg; dat vind ik de grote kracht. Ik heb inzicht gekregen in verbeter- en aandachtspunten voor ons als team, maar vooral ben ik ongelooflijk trots op wat we als team al bereikt hebben op het gebied van gepersonaliseerd leren!” zegt Farida enthousiast. 

Farida Albeda

“Ik heb inzicht gekregen in verbeter- en aandachtspunten voor ons als team, maar vooral ben ik ongelooflijk trots op wat we als team al bereikt hebben op het gebied van gepersonaliseerd leren!”

Farida Yekhlef
Onderwijsleider Maatschappelijke zorg,
Albeda Zorgcollege, locatie Rosestraat

Dilemmakaarten

Maar hoe zit het spel nu eigenlijk precies in elkaar? Wat maakt het zo’n succes? Lotte van de Rijt, docent Maatschappelijke zorg op de locatie Spijkenisse, is vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van het spel. “In een speciaal ‘ontwerpteam’ mocht ik, samen met een afvaardiging vanuit diverse teams, meedenken over de inhoud, de kwaliteitseisen en het doel,” vertelt Lotte. “Een gemengd gezelschap van onderwijsleiders, instructeurs, docenten en adviseurs van Metis kwam een aantal keren bij elkaar om te brainstormen. We kozen uiteindelijk voor een praktisch kaartenspel, waarmee teams in vijf spelrondes onderwijsvraagstukken op de zogenaamde ‘dilemmakaarten’ bespreken en beantwoorden met een doordachte onderbouwing. Vervolgens heeft een ‘klankbordgroep’, bestaande uit collega’s vanuit diverse opleidingen, feedback gegeven en is het spel daarmee definitief afgerond. Begeleiders vanuit Metis kennen aan het eind van de dag punten toe op basis van bepaalde criteria en er is dus ook nog een echte winnaar!” lacht Lotte.

“Op basis van de feedback van de teams hebben we werkvormen aangepast en zijn we tegelijkertijd kritisch gebleven op wat wel en niet werkt voor de teams.”

Ellen van Vugt

Adviseur, Metis Onderwijsadvies

Onderwijsthema’s in het licht

Ellen van Vugt en Floor van Venrooij, onderwijsadviseurs bij Metis Onderwijsadvies, hebben vrijwel alle spel-studiedagen begeleid. Ellen: “We kijken met enorm veel voldoening terug op dit hele proces. In september 2021 is de ontwerpgroep gestart en in juni 2022 hebben alle teams van Albeda Zorgcollege het spel met veel inzet gespeeld. Op basis van de feedback van de teams hebben we werkvormen aangepast en zijn we tegelijkertijd kritisch gebleven op wat wel en niet werkt voor de teams.” Floor: “Wij vonden het een enorme eer om zo intensief met de teams aan de slag te mogen en samen belangrijke onderwijsthema’s in het licht te zetten. We hebben er overigens zelf ook veel van geleerd: er zijn zo veel perspectieven en ideeën naar voren gekomen! Aan ons nu de uitdaging om de rode draad te formuleren in een adviesrapport, dat wij met veel plezier overhandigen aan de directie, die heel betrokken was bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering. Andrea heeft bij nagenoeg alle teamdagen meegespeeld, wat heel motiverend werkte voor alle aanwezigen.”

De rode draad

“Het was een experiment om het nuttige met het aangename te verbinden,” glimlacht Andrea. “Op basis van de feedback uit de teams en wat ik zelf heb gezien en gehoord, kan ik concluderen dat het experiment meer dan geslaagd is. Ik ben ongelooflijk trots op de ideeën en innovatieve kracht die alle teams op hun eigen, kenmerkende wijze hebben getoond. Ik wist dat er veel denkkracht in huis was, maar zóveel?! Alle teams hebben nu een aanpak op maat gekregen in de vorm van een verslag, dus in principe kan elk team verder bouwen. Wij als directie gaan met ons managementteam de rode draad verkennen op basis van het adviesrapport vanuit Metis. Een perfecte basis om de volgende stappen te ondernemen en ons onderwijs te verrijken,” aldus Andrea.

Student centraal

Docent Joyce van de Kasteele concludeert tot slot dat de teams Dienstverlening zorg & welzijn op de goede weg zijn waar het gepersonaliseerd leren betreft. Joyce: “Wij zijn al gestart met ‘doelgroepklassen’ zoals een klas voor jonge moeders, voor versnellers en voor jongeren onder de 18 jaar. Het aanbod van keuzedelen is echter voor ons nog een aandachtspunt en ik zou zelf meer willen leren van de collega’s in onze ‘praktijkroute’. Studiesucces vergroten vindt iedereen belangrijk binnen de teams, dus daar gaan we mee verder. Ik ben heel blij met de opbrengsten van de studiedag. Het mooiste vind ik dat de student centraal staat bij alle gesprekken en indirect natuurlijk bij het spel zelf. Daar doen we het tenslotte allemaal voor!”

Online afspraak maken

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Vul hier je gegevens in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.