Home 5 Cases 5 Codarts: Coach op school

CODARTS & METIS ONDERWIJSADVIES

‘Coach op School’

“Als we van betekenis willen zijn voor onze studenten, moeten we voortdurend investeren in onszelf,” zegt Connie de Jongh, docent en zangeres bij de internationale hogeschool Codarts in Rotterdam. “Als docent moet je ‘bijblijven’ in je vak, maar je ook ontwikkelen als persoon. Dat zijn we verplicht aan onze studenten, aan de kunsten en het vak, maar vooral ook aan elkaar als collega’s.”

De uitdaging

Bij Codarts staan de kunstvormen muziek, dans en circus centraal. Communicatie door middel van beweging en klank is bijna vanzelfsprekend. Creativiteit en talent zijn sleutelwoorden. “We dagen onze studenten uit om vanuit hun kern, hun bron van creativiteit, te onderzoeken, te vormen en te communiceren,” vervolgt Connie. “Maar wel zodanig dat hun ‘verhalen’ begrepen kunnen worden door de ander. Daarbij horen ze rekening te houden met diverse contexten en een omgeving, waarin de kunst getoond wordt aan een bepaald publiek. Dit alles doet een beroep op verschillende vaardigheden en stimuleert keuzes te maken. Kun je als mens meebewegen of veranderen, zonder daarbij aan kwaliteit te verliezen? Dat is niet alleen de uitdaging voor studenten, maar juist ook voor docenten.

“Mooi aan deze opleiding was voor mij het verdiepend persoonlijk onderzoek en de inzichten die mij vooruit helpen als professional, in het belang van de kunstvorm, de collega’s en vanzelfsprekend de studenten.”

Connie de Jongh

Musicus, docent, lectoraat transdisciplinary education innovation, Internationale Hogeschool Codarts, Rotterdam

De klassieke manier van frontaal les geven maakt plaats voor andere vormen van kennisdeling en bijbehorende vaardigheden. Als docent in de huidige tijd begeleiden we de student op diens pad van ontwikkeling. Hoe kunnen docenten daarbij instrumenten als feedback, gesprekstechnieken en didactische methodes effectief inzetten? Welke gevolgen heeft dat voor de visie op beoordeling en examinering? Ik vind het bijzonder om collega’s te coachen middels dit soort vragen, met als doel samen steeds verder te groeien als team én als individu. Daarom heb ik voor de opleiding ‘Coach op school’ gekozen. Ik ben Codarts, mijn coach Sari en de coachees dankbaar voor de gesprekken en daarmee de kans me officieel te certificeren als coach; ook vanuit deze rol draag ik van harte bij aan de verdere verdieping en ontwikkeling binnen de organisatie,” aldus Connie.

Inspire to be inspired typeert onze organisatie en de opleiding ‘coach op school’ past daar perfect bij!”

Ruud Spetter

Stagebureau, Internationale Hogeschool Codarts, Rotterdam

Inspire to be inspired

Ruud Spetter werkt bij het stagebureau van Codarts. In het werkveld ziet hij de trends ontstaan, waar het onderwijs op moet inspelen. “Muziekscholen, basisscholen en orkesten kregen behoefte aan docenten die op een coachende manier les kunnen geven,” vertelt Ruud. “We bieden nu een speciaal educatietraject aan in het derde jaar, zodat studenten als uitvoerend musicus/artiest én topdocent de wijde wereld in kunnen. Deze educatieve kant van de opleiding gaat enerzijds over het onder de knie krijgen van lesmethodieken en didactiek. Anderzijds coachen de educatie-docenten de studenten op hun leerervaringen; denk aan het experimenteren met een instrument of stem bijvoorbeeld. Zo inspireren we onze studenten, maar onze docenten moeten zich ook comfortabel voelen in hun nieuwe rol als coach. Inspire to be inspired typeert onze organisatie en de opleiding ‘Coach op school’ past daar perfect bij. We zorgen niet alleen goed voor de ontwikkeling van onze studenten, maar die groei bij onze docenten is minstens zo belangrijk!” besluit Ruud.

“Het gaat altijd om de student: wie is diegene, waar zit de ontwikkelingskans en hoe begeleid ik dit talent naar een volgende stap?”

Budy Mokoginta

Docent muziekeducatie & professionele ontwikkeling en zelfstandig muzikant/producer, Codarts Rotterdam

Trots

Voor Budy Mokoginta, docent muziekeducatie & professionele ontwikkeling bij Codarts en zelfstandig muzikant/producer, is continu leren en innoveren vanzelfsprekend in een schoolomgeving. Budy: “Een school werkt pas optimaal als die zichzelf ten eerste blijft vernieuwen in nauwe samenwerking met het werkveld. Ten tweede moeten docenten nieuwsgierig zijn naar elkaars kwaliteiten en willen leren van elkaar, want niemand kan een opleiding vernieuwen in zijn eentje. De maatschappij en de huidige studenten dagen ons uit te breken met tradities in het onderwijs. De docent die op een éénzijdige manier muziek spelen overdraagt, past niet meer bij deze dynamische tijdgeest. Het gaat nu om de student: wie is diegene, waar zit de ontwikkelingskans en hoe begeleid ik dit talent naar een volgende stap? Het is essentieel weg te blijven van eigen aannames en beoordelingen; het gaat om de dialoog omarmen en de horizon verbreden van iedereen. Inzichten bij de ander en bij mezelf realiseren, heeft automatisch beweging in zich. Dat is belangrijk om vooruit te komen. Mijn coach Sari leerde mij tijdens de opleiding over het presentie-principe: in beweging komen door er gewoon te zijn en te luisteren. Prachtig toch? Door deze opleiding heb ik mijn doel bereikt: nog dichter bij mezelf, mijn collega’s en de student functioneren.”

“Zonder oordeel kunnen luisteren en van daaruit beginnen met coachen, zoals Connie en Budy dat doen, is echt een gave.”

Sari Tazelaar

Coach en adviseur, Metis Onderwijsadvies

Een eigen twist

“Het was een cadeau om Connie en Budy te mogen begeleiden,” vertelt Sari Tazelaar, coach en adviseur bij Metis Onderwijsadvies. “Hun creativiteit in denken en doen helpt hen bij het begeleiden van mensen en verrijkt hun aanpak. De instrumenten en technieken die ik aanreikte zijn wel gebruikt, maar met een eigen ‘twist’. Connie maakt bijvoorbeeld tekeningetjes terwijl de coachee vertelt en van daaruit begint haar begeleiding, heel bijzonder. Budy lijkt niet zoveel te doen tijdens een coachtraject, maar hij pleegt altijd precíes de goede interventie op precíes het goede moment, zo knap! Ze staan enorm open voor feedback, omdat zij los laten hoe en wat iemand, inclusief zijzelf, zouden móeten zijn. Zonder oordeel kunnen luisteren en van daaruit beginnen met coachen, is echt een gave. Tegelijkertijd zijn zij in staat een coachtraject te vertragen, om volledig te kunnen onderzoeken wat er speelt bij de coachee. Pas dan ontstaat er ruimte voor verdieping en wordt de kern van het vraagstuk zichtbaar. Heel mooi om te zien hoe zij op hun eigen, authentieke manier aan het werk gaan. Ik heb nu twee gecertificeerde collega-coaches erbij, waar ik ongelooflijk trots op ben!” zegt Sari enthousiast.

Online afspraak maken

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Vul hier je gegevens in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.