Home 5 Cases 5 Hogeschool van Amsterdam: vernieuwde onderwijsvisie

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM & METIS ONDERWIJSADVIES

‘Our Next Step’

“Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van les geven, in het belang van onze studenten, maar ook in het belang van het steeds veranderende werkveld,” vertelt Ria van Kempen, docent bij de voltijdsopleiding bachelor Commerciële Economie (CE) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). “Ik vind het fantastisch dat we als opleiding een speciaal innovatietraject zijn gestart om ideeën en inzichten te bundelen om daarmee gezamenlijk modern, eigentijds onderwijs te realiseren!”

Ria van Kempen

Docent bij de voltijdsopleiding bachelor Commerciële Economie (CE), Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Prachtige resultaten

“Begin 2020 hebben we vanuit de opleiding een vernieuwde onderwijsvisie geformuleerd,” vertelt Marjolein van Vlaanderen, opleidingsmanager CE. “We ervaren grote veranderingen in de maatschappij en in het werkveld, waar we met ons commercieel economisch onderwijs op móeten inspelen. Bedrijven hebben te maken met globalisering en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, technologie en data- verwerking. Dit vraagt om onderzoekende, wendbare en ondernemende professionals, die kritisch nadenken en met oplossingen kunnen komen. Denk aan nieuwe verdienmodellen en een duurzamere bedrijfsvoering. Met inspirerend onderwijs en beroepsprofessionals, die beschikken over relevante kennis en vaardigheden, spelen we in op ontwikkelingen en behoeften om ons heen,” aldus Marjolein.

“Ik ben ongelooflijk trots op alle betrokkenen, die tot op de dag van vandaag samen bouwen aan een sterk, toekomstbestendig onderwijsprogramma.”

Marjolein van Vlaanderen

opleidingsmanager bij de voltijdsopleiding bachelor CE, HvA

Pilots

“Op het fundament van de nieuwe visie zijn we een grootschalig veranderingstraject gestart,” vervolgt Marjolein. “Ruim twee jaar verder ben ik ongelooflijk trots op alle betrokkenen, die tot op de dag van vandaag samen bouwen aan een sterk, toekomstbestendig onderwijsprogramma. Door de ondersteuning van Metis Onderwijsadvies, maar vooral ook door de inzet van vele collega’s intern, hebben we al prachtige resultaten geboekt: ons toekomstig onderwijs komt steeds duidelijker in zicht, docenten zijn voorbereid op de pilots die we op de weg daarnaartoe gaan uitvoeren, ‘dialoog’ en ‘samenwerking’ voeren de boventoon. Ik kan niet wachten op de feedback van de docenten en studenten, die alle onderwijsvernieuwingen dit jaar gaan testen!”, besluit Marjolein enthousiast.

“Je hebt tijdens een verandertraject echt iemand nodig die iedereen scherp houdt en met een objectieve blik meekijkt.”

Laura Doornbos

Onderwijskundige CE, HvA

Dialoog

Dennis van Aart en Laura Doornbos zijn de onderwijskundige kwartiermakers van het verandertraject. Dennis werkt als onderwijskundig adviseur bij Metis Onderwijsadvies en Laura is onderwijskundige bij de opleiding CE.

“We zijn gestart met workshops voor docenten en een ‘professionaliseringsdag’ om collega’s mee te laten denken over de nieuwe visie,” vertelt Laura. “Hoe integreren we deze zienswijze in het onderwijs? Wat betekent dit voor het didactisch handelen en wat hebben docenten nodig? Hoe bereiden we studenten voor op hun rol als professional in het bedrijfsleven? Met deze vragen startten we een dialoog op en prikkelden we het denkproces van onze collega’s. In mijn eentje had ik dit nooit gekund. Dennis was een onmisbare sparringpartner; bij dit soort gecompliceerde veranderingstrajecten heb je een collega nodig, die iedereen scherp houdt en met een objectieve blik meekijkt,” zegt Laura.

Dennis

“Langdurige trajecten hebben alleen een kans van slagen als je met elkaar kunt samenwerken op basis van vertrouwen!”

Dennis van Aart
Adviseur Metis Onderwijsadvies

Vertrouwen

Dennis vervolgt: “Het getuigt van lef om als managementteam zo’n grootschalig veranderingstraject te starten met de docenten aan het roer. Geen vaste kaders of draaiboeken bij de start, maar onderzoek en inzichten van docenten laten dienen als leidraad voor het uitrollen van een herijkte onderwijsvisie. Aan mij de vraag om samen met Laura te ondersteunen bij het inhoudelijke deel; het realiseren van een didactisch concept aansluitend bij de visie, met maatwerk voor de teams. Twee jaar lang intensief samenwerken aan nieuw onderwijs met docenten, inclusief de regelmatige afstemming met het managementteam, is zo inspirerend om te doen. Overigens hebben dit soort langdurige trajecten alleen een kans van slagen als je met elkaar kunt samenwerken op basis van vertrouwen!”, besluit Dennis.

“In een werkomgeving kennis toepassen, heeft direct toegevoegde waarde voor de student en maakt onderwijs effectiever.”

Brendan Thesingh

Docent en onderwijsontwikkelaar CE, HvA

Innovatieteams

Twee betrokken docenten van het eerste uur, Ria van Kempen en Brendan Thesing, zien absoluut de urgentie in van alle veranderingen. Brendan: “Met zijn allen in een lokaal zitten en naar iemand luisteren is echt niet meer van deze tijd. Wij vinden het heel waardevol dat we twee jaar geleden onder andere met workshops, professionaliseringsdagen en webinars zijn meegenomen in het nut en de noodzaak van een nieuwe visie en de bijbehorende veranderingen. Zo ontstond een gelijkwaardige ‘kennisbasis’ voor alle docenten. Het jaar erna werden 3 innovatieteams in het leven geroepen, waar je je als docent voor kon inschrijven: formatief handelen, studentgebonden leerroutes en samenwerkend leren. Bij dit laatste team werkten Ria en ik veel samen en hebben we een eerste concept ontwikkeld. Onze samenwerking is gebaseerd op een eenduidige visie, dus dat schakelt makkelijk,” aldus Brendan. 

Een droom

Ria van Kempen, docent en onderwijsontwikkelaar, beaamt dat. “We zijn onder de bezielende leiding van Dennis eerst het onderwerp gaan verkennen. Wat houdt samenwerkend leren precies in, wat zijn de kansen voor flexibele leerroutes, past het bij onze cultuur? Dennis heeft ons gevoed met veel kennis en ons uitgedaagd steeds breder, creatiever en holistischer te denken. Hij heeft het beste uit ons naar boven gehaald, met als gevolg dat we meteen in schooljaar 22/23 de nieuwe didactische uitgangspunten rond samenwerkend leren kunnen ‘testen’ met studenten door middel van onze pilot ‘Growing Business’ bij het bedrijf WPP. Deze samenwerking met een internationaal bedrijf, waarin theorie en praktijk daadwerkelijk samen komen, is al jaren mijn droom. Wij zetten de visie en didactiek neer, die we doorvertalen naar een onderwijsformat en vervolgens is de mening van de student, én die van het werkveld, onze belangrijkste graadmeter of dat wat we bedacht hebben ook echt ‘aanslaat’,” aldus Ria.

Dennis

“Als je tot vernieuwing wilt komen, is de betrokkenheid van docenten, studenten en het werkveld essentieel.”

Kim Middendorp
Projectleider Our Next Step CE, HvA

Our Next Step

Kim Middendorp is lid van het managementteam en tegelijkertijd sinds september 2021 projectleider van de onderwijstransitie. Kim: “Het innovatietraject noemen we ‘Our Next Step’. De naam heeft met de eerste letters ook het woord ONS in zich; het symboliseert een beweging, een nieuwe stap van ONS als opleiding en onderwijsinstituut. We hebben eerst de drie pijlers van de herijkte visie inhoudelijk betekenis gegeven. De eerste pijler is didactiek, oftewel hoe leren onze studenten optimaal? Ten tweede de inhoud; welke kennis, vaardigheden en attitudes hebben de maatschappij en het werkveld nodig? En tot slot de organisatie: hoe werken wij optimaal? Na een jaar was de tijd rijp om de bedachte kaders te testen in de onderwijspraktijk. Met deze pilots creëren we de ruimte om de innovatieteams gericht te laten excelleren. Dennis was voor mij hierin een belangrijke sparringpartner. Met de juiste vragen en soms best impopulaire interventies, bleef hij koers houden in het proces. Daardoor kwam ik als projectleider ook goed uit de verf en hadden alle betrokkenen een gelijkwaardige gesprekspartner erbij. Als je tot vernieuwing wilt komen, is de betrokkenheid van docenten, studenten en het werkveld essentieel. Dennis was betrokken, maar bleef tegelijkertijd op professionele afstand; dat getuigt van kwaliteit, waar wij als organisatie nog steeds profijt van hebben en als professionals veel van hebben geleerd.”

De pilot ‘Growing Business’ is op 15 november 2022 officieel gestart bij het bedrijf WPP, een internationaal bureau gericht op creative transformations. Een grote kick-off bij het bedrijf in Amsterdam markeerde de start voor 16 studenten, die bewust voor deze pilot hebben gekozen. Zij zullen voor het eerst hun onderwijs volledig ‘buiten de schooldeuren’ en ‘binnen de bedrijfsmuren’ ontvangen. 

Online afspraak maken

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Vul hier je gegevens in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.