High Impact Teaching / didactisch coachen

Effectieve didactiek

Wat ga je leren?

Je leert vanuit 8 bouwstenen je didactiek vorm te geven in de verschillende momenten met studenten. Focus en urgentie, directe instructie, betrokkenheid, herhaling, feedback, probleem oplossen, stimuleren van geloof in eigen kunnen en samenwerkend leren zijn de bouwstenen van High Impact teaching. Je leert deze bouwstenen in drie fases van een leerproces waarin studenten zelfstandig leren, waarin ze van elkaar leren en waarin ze leren van een expert.

De didactiek van High Impact Teaching verbindt vele elementen uit de leerpsychologie van behaviorisme, cognitivisme naar sociaal-constructivisme. Een belangrijke vraag die telkens centraal staat tijdens de training is: wat heeft deze student nodig om tot leren te komen.

Na afloop van de training High Impact Teaching (HIT) zijn docenten in staat om:

  1. De acht bouwstenen van HIT te integreren tijdens hun lessen
  2. Onderbouwde keuzes te maken over welke bouwsteen in welke fase van het leerproces
  3. Werkvormen te koppelen aan de verschillende bouwstenen
  4. De transfer van de bouwstenen van High Impact Teaching naar de klassituatie is gerealiseerd.

 

Voor de studenten neemt het studiesucces toe waardoor zij beter scoren op toetsen en proeven van bekwaamheid. Door dit toegenomen studiesucces neemt het zelfvertrouwen en het plezier in de studie bij (de meeste) studenten toe.

Hoe ga je leren?

In 2 dagen staan steeds 4 bouwstenen centraal. Aan de hand van jouw dagelijkse onderwijspraktijk ga je samen werkvormen, activiteiten en leerstrategieën ontwerpen diepassend zijn bij de bouwsteen.

Welke resultaten ga je behalen?

Je bent didactisch dermate competent dat je online als in een lokaal, theoretisch en praktisch, voor beginners en experts onderwijs verzorgd dat leidt tot effectieve en efficiënte manieren van leren voor jouw studenten.

Voor wie ?

Docenten en teams mbo
Docenten en teams hbo

Tijdsinvestering

2 dagen van 8 uur + 10 uur verwerkingstijd
26 SBU

Datum en locatie

Datum: vrijdag 2 december 2022 van 09.00 tot 17.00 uur.
Vervolg: vrijdag 9 december 2022 van 09.00 tot 17.00 uur.

Locatie: In het midden van het land.

Trainer

Ellen van Vugt

Ellen van Vugt

Adviseur

Financiële investering

€ 979,95 per deelnemer (inclusief verblijfskosten, toegang tot de Metis Academie en vrijgesteld van btw).

Literatuur of lesmateriaal

  • Webinars
  • Vier modules
  • Opdrachten

Aanmelden

Aanmelden

High Impact Teaching / Didactisch coachen.

Op 2 en 9 december 2022.

Aanmelden

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp