Home 5 Onderwijsmanagement 5 Management & Leiderschap

Management & Leiderschap

Leidinggeven is een vak. Juist in de complexiteit van het beroepsonderwijs, is het belangrijk te onderkennen dat onderwijskundig leiderschap niet alleen over ambities, idealen en ontwikkelen gaat. Als leidinggevende ben je eindverantwoordelijk voor de behaalde resultaten en begeleid je je team in het werk dat gedaan moet worden.

Managen & communiceren

Communiceren; een containerbegrip en tegelijkertijd één van de mooiste vaardigheden van de mens. Je kunt er ook nog eens elke dag beter in worden! Maar dan moet je er wel voor open staan je stijl, je toon en je overtuigingen af en toe eens kritisch onder de loep te nemen. Als leidinggevende is immers de stijl van communiceren misschien wel de grootste troef om mensen te boeien, te binden en mee te krijgen met de koers die jij vaart. Dat vereist veel zelfkennis, reflectie op eigen handelen en verbinding maken met hoofd, hart en buik. Als leidinggevenden zijn wij gewend om diverse technieken en stijlen in te zetten bij alle uitdagingen die wij dagelijks in ons leven tegenkomen. In contact zijn, worden en blijven met jezelf is de truc.

Managen & kwaliteitsbewust handelen

In het beroepsonderwijs leren we studenten kwaliteit te leveren; onder andere door theorie te toetsen en in de praktijk te ‘checken’ wat ze hebben geleerd. Wij adviseren onderwijsteams dat andersom ook te doen. Toets bij studenten wat ze van de lessen vinden, van de didactische aanpak en van de sfeer in de opleiding. Ook hebben wij een ‘kwaliteitsscan’ voor teams ontwikkeld, waarmee je als team de mate van kwaliteitsbewust handelen kunt onderzoeken. Dit instrument kun je als leidinggevende benutten bij bijvoorbeeld een functionerings-en beoordelingscyclus, waarin verwachtingen in gewenste kwaliteit een plek hebben én krijgen. Maar ook het waarderingskader in het mbo en accreditatietrajecten in het hbo, vragen om een kwaliteitsbewustzijn. Wij zijn gewend dit samenspel van diverse belanghebbenden om een kwaliteitscultuur te realiseren en te ondersteunen.

Managen & veranderen

Elke nano -seconde verandert de wereld. Ongelooflijk als je daar over nadenkt en bijna niet te bevatten. Daarom adviseren wij leidinggevenden bij verandertrajecten in het onderwijs kleine, gezamenlijke stappen te nemen om van A naar B te komen. Plus een duidelijke route uit te stippelen voor het overzicht en inzicht delen met collega’s tijdens het verandertraject. Kunnen schakelen tussen planmatig werken en andere keuzes maken als dat moet, vraagt om inzicht in jouw leiderschapsstijl bij transities. Niet alleen de wereld om ons heen verandert continu; ook als mens verander je en daarmee ook in een rol als leidinggevende. Met dat inzicht is het belangrijk je mentale weerbaarheid te blijven trainen. Dat helpt je als leider vanuit een ‘stevige kern’ leiding te geven aan een verandertraject. Wij dragen graag bij aan veranderkundige kennis en vaardigheden om diverse veranderprocessen in onderwijsorganisaties te kunnen leiden en begeleiden. 

Managen & coachen

Er zijn boeken vol geschreven over coaching en wij hebben ze allemaal gelezen! Nee, heláás niet moeten we eigenlijk zeggen, want we zijn ons hele werkende leven al gefascineerd door de technieken die een goede coach tentoon spreidt. We hebben zelf de ontwikkeling als coach en leidinggevende mogen meemaken binnen het werkveld van het onderwijs, zodat we nu met veel plezier onze kennis en kunde willen en kunnen overdragen. We verkennen in onze training het begrip coaching in combinatie met leiding geven. Welke talenten en kwaliteiten horen daarbij? Welke valkuilen zijn er? Welke vaardigheden zijn er in te zetten bij individuele coaching en team coaching? Aandacht voor de groepsdynamiek in een team is daarbij essentieel. Wij zijn ervaren in het bespreekbaar maken van (moeilijke) groepsdynamische processen. Coaching helpt bij het realiseren van doelstellingen en leert om doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger samen te werken; maar hoe dan? Ervaar onze manier van werken in een op maat gemaakt (team) ontwikkeltraject. Of laat je verrassen tijdens een intervisie bijeenkomst, waarbij je jouw casuïstiek kunt meenemen om die eens goed en grondig uit te pluizen.

Managen & organiseren

Organiseren betekent letterlijk ‘inrichten’ en ‘regelen’. En wat valt er in onderwijsland een hoop te regelen en in te richten! Roosters, vergaderingen, besluiten nemen; de onderwijs logistieke processen beheersen is elke dag een enorme uitdaging voor iedere leidinggevende. Vaardigheden voor time- management, structuur aanbrengen op een werkdag en effectief budgetteren helpen bij een goed georganiseerde opleiding en een efficiënt functionerend onderwijsteam. Wij bieden verschillende mogelijkheden om de organisatie van jouw werk te verbeteren. Mail of bel ons gerust om te weten wat wij voor jou kunnen betekenen om een meester te zijn én te blijven in het perfect organiseren van het totale onderwijsproces.

Advies op maat?

Neem gerust contact op via 040  –  291 37 33

Wij staan voor je klaar…

Peter Stam

Peter Stam

Natasha Rakić

Natasha Rakić

Remko Keizerwaard

Remko Keizerwaard

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp