Home 5 Cases 5 Avans hogeschool: curriculum ontwikkelen

AVANS HOGESCHOOL & METIS ONDERWIJSADVIES

‘Samen een curriculum ontwikkelen is zo waardevol!

“Aan mijn buurman wil ik in simpele bewoordingen kunnen uitleggen hoe ons onderwijs in elkaar steekt,” zegt Arno Jongeling, docent en lid van de onderwijscommissie bij Avans. “Ik ben ongelooflijk trots dat dat nu mogelijk is. Het nieuwe curriculum staat als een huis, omdat de ervaringen van de onderwijscollega’s uit de praktijk maximaal zijn benut. Alle docenten hebben hun bijdrage kunnen leveren; wij staan tenslotte met beide benen in het onderwijs en weten vaak wat wel of niet werkt in de praktijk,” glundert Arno.

Arno Jongeling

Docent en lid van de onderwijscommissie, Avans Hogeschool

Waardevol

In 2015 startten de opleidingen Accountancy en Finance & Control, vanuit een gedeelde visie op de financieel professional van de toekomst, met de aanpassing van het curriculum op dit toekomstbeeld. “Na een moeizame start besloten we het vernieuwingsproces gestructureerd en met heldere uitgangspunten aan te pakken,” vervolgt Arno. “Onder begeleiding van Metis Onderwijsadvies gingen we met een doordacht plan aan de slag en konden we meters gaan maken. Dat begon met het doorvertalen van de visie: ‘Waartoe leiden wij op, hoe ziet die financieel professional eruit en welk onderwijs past daarbij?’. Vanuit die basis zijn we samen met collega’s binnen Avans het curriculum gaan opbouwen. Ook het werkveld en studenten zijn daarbij betrokken. In de curriculumtool van Metis, genaamd Eduview, staat alles keurig netjes beschreven zodat (nieuwe) collega’s, zowel intern als extern, altijd het actuele overzicht hebben. Dit gezamenlijke werkproces heeft mij, als 64-jarige docent ondertussen, enorm gemotiveerd om betrokken te blijven. Samen een curriculum ontwikkelen, onder supervisie van deskundige onderwijsprofessionals, is zo waardevol. Daar ben ik alle betrokkenen en Metis heel dankbaar voor!” besluit Arno.

“Het nieuwe curriculum staat als een huis, omdat de ervaringen van de onderwijscollega’s uit de praktijk maximaal zijn benut.”

Arno Jongeling

Docent en lid van de onderwijscommissie, Avans

Verbeteringen

Ook Melany van der Sluijs, docent en lid van de onderwijscommissie, is blij met het vernieuwde curriculum en de weg er naartoe. “Door met elkaar een visie te delen op onderwijs, het beroep en de toetsing, creëren we eensgezindheid onderling en tegelijkertijd een samenhangend geheel voor de student én het werkveld,” vertelt Melany. “De introductie van coaching binnen het curriculum heeft de relatie met onze studenten enorm verbeterd. Het werken met beroepsvraagstukken in plaats van lesgeven per vak, is voor iedereen heel inspirerend. Het gaat hierbij om kennis vergaren en vaardigheden onder de knie krijgen door middel van realistische vraagstukken uit de beroepspraktijk. Vanuit onze visie op het beroep hebben we functieprofielen ontwikkeld, die de verschillende rollen van een financieel professional belichten. Zo kunnen we de diversiteit van het beroep veel beter uitdragen en inspelen op de behoefte en de trends in het werkveld. Ook het keuzeproces van de student wordt er makkelijker door. We hebben door nauwe samenwerking het curriculum naar een hoger niveau getild op een gedegen, menselijke manier. Nu de eerste studenten zijn afgestudeerd, zetten we met de evaluatie van dit curriculum de volgende verbeteringen in. Ook daar lever ik graag mijn bijdrage aan!” aldus Melany.

“Door met elkaar een visie te delen op onderwijs, het beroep en de toetsing, creëren we eensgezindheid onderling en tegelijkertijd een samenhangend geheel voor de student én het werkveld.”

Melany van der Sluijs

Docent en lid van de onderwijscommissie, Avans

Vertrouwen

De Academie voor Financieel Management bij Avans is een lerende organisatie en loopt graag op de troepen vooruit,” vervolgt Wendy Stubbe, adjunct-directeur voor de opleidingen Accountancy en Finance & Control. “Dat uit zich bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum door voortdurend intern en extern te toetsen of we met de innovatieve aanpassingen op de goede weg zitten. De expertise van de adviseurs van Metis Onderwijsadvies, in dit geval Remko Keizerwaard en Liza Peeters, is daarbij heel belangrijk. Zij stonden in 2016 met ons aan de wieg van onze visie. Zij hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd door onder andere het schrijven van een zogenaamde ‘blauwdruk’ van de toekomstige financieel professional. Als objectieve partners zijn zij in staat hun relevante kennis en onderwijservaring optimaal in te zetten. Zij zorgen voor een gedegen aanpak, stellen kritische vragen, verbinden theorie aan praktijk en zetten daarmee de onderwijsteams in hun kracht. Zo hebben we onder hun begeleiding het nieuwe curriculum ontwikkeld, een succesvolle accreditatie doorlopen en zijn we ondertussen 7 jaar verder. Het voordeel van deze duurzame relatie is dat we samenwerken op basis van vertrouwen en gegarandeerd resultaat. Ik word regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang van het proces, maar vooral ook over het welzijn van onze collega’s, die vol enthousiasme hun bijdrage leveren. Door zo goed voor de focus op onderwijskwaliteit en alle betrokkenen bij het ontwikkeltraject te zorgen, worden wij als organisatie maximaal ‘ontzorgd’. We houden als verantwoordelijke directie de regie, maar bijsturen is door de professionele, inhoudelijke aanpak gedurende elk traject altijd mogelijk,” aldus Wendy.

Wendy Stubbe

“Als objectieve partners zijn de adviseurs van Metis in staat hun relevante kennis en onderwijservaring optimaal in te zetten. Zij zorgen voor een gedegen aanpak, stellen kritische vragen, verbinden theorie aan praktijk en zetten daarmee de onderwijsteams in hun kracht.”

Wendy Stubbe
Adjunct-directeur voor de opleidingen Accountancy en Finance & Control,
Avans

“Als onderwijskundig adviseur vind ik het prettig dat er extra menskracht wordt ingezet op langdurige projecten zoals een curriculumontwikkeling. Zo kan ik in de rol van adviseur blijven en als verbindende schakel en klankbord fungeren voor de adviseurs van Metis, maar ook voor de interne organisatie.”

Lisa Harmsen

Onderwijskundig adviseur, Leer-en Innovatiecentrum van Avans

Flexibel en wendbaar

“Als onderwijskundig adviseur vind ik het prettig dat er extra menskracht wordt ingezet op langdurige projecten zoals een curriculumontwikkeling,” vertelt Lisa Harmsen, onderwijskundig adviseur bij het Leer- en Innovatiecentrum van Avans. “Zo kan ik in de rol van adviseur blijven en als verbindende schakel en klankbord fungeren voor Remko en Liza, maar ook voor de interne organisatie. Denk daarbij aan klankbordsessies begeleiden tot het aanleveren van data en het sparren over bepaalde werkvormen die het beste passen bij Avans en de actuele onderwijsthema’s. We hebben intensief samen gewerkt binnen dit verandertraject met allerlei verschillende disciplines. Een multidisciplinair team dus, waarbij de expertises van de betrokkenen goed tot hun recht zijn gekomen. Overigens is het voordeel van werken met Metis de diversiteit aan beschikbare kennis bij hun adviseurs. Toen we in ‘Corona-tijd’ met blended learning te maken kregen, konden we direct hulp inschakelen om ook dat onderwijsvraagstuk het hoofd te bieden. Dat maakt zo’n organisatie flexibel en wendbaar. Dat zagen we terug in de werkwijze van Remko en Liza, maar ook in simpelweg hun efficiënte inzet als duo,” besluit Lisa.

“Vanuit onze directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van de visie binnen Avans, konden wij een doordachte aanpak presenteren voor de implementatie van de visie, de vertaling naar het curriculum en de verbinding met de interne organisatie en externe partners.”

Liza Peeters-Goos

Onderwijskundig adviseur, Metis Onderwijsadvies

Een doordachte aanpak

“Wij vinden het heel bijzonder dat wij Avans in het algemeen, en de opleidingen Accountancy en Finance & Control in het bijzonder, voortdurend mogen ondersteunen bij hun ambities,” vertelt Liza, onderwijsadviseur bij Metis Onderwijsadvies. “Het mooie aan de samenwerking met Avans is dat wij op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau mogen ondersteunen. Bij deze opdracht van Avans komt dat goed tot zijn recht, omdat we al snel bij de ontwikkeling van de visie zijn betrokken. Vanuit deze directe betrokkenheid konden wij een doordachte aanpak presenteren voor de implementatie van de visie, de vertaling naar het curriculum en de verbinding met de interne organisatie en externe partners. Wij kennen de onderwijsteams ondertussen goed en dat geeft over en weer veel vertrouwen bij dit soort veranderkundige trajecten, die best veel impact hebben op de werkwijze van de teams en de individuele verantwoordelijkheden daarbinnen. Wij adviseren en denken mee, maar leveren ook producten waar de organisatie weer mee verder kan. Voor Avans schreven we een ‘blauwdruk’ en vertaalden deze visie op de financieel professional naar bruikbare, duurzame beelden. Ook maakten we een digitaal ‘accreditatie-magazine’ en schreven onlangs nog een evaluatierapport over de curriculumontwikkeling. Toen bleek dat deze evaluatie als basis wordt gebruikt om weer verder te gaan met verbeteren, was voor ons de cirkel rond. Onderwijs is immers nooit af en maak je samen…” aldus Liza.

Online afspraak maken

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Vul hier je gegevens in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.