De school als werkplaats

Datum: 15 juli 2022
Auteur: Remko Keizerwaard
Metis & Tjip

De school als werkplaats

Te gast bij Zadkine Startcollege | Aflevering 5, deel 1

Deze podcast bestaat uit 3 delen. Beluister hieronder deel 2 en 3.

Deze driedelige podcastserie gaat over de onderwijsfilosofie van het Zadkine Startcollege. Een stadse, Rotterdamse mbo-instelling, waar docenten, partners in de stad en studenten op een bijzondere manier samenwerken. Zij beschouwen de school als werkplaats. Deze manier van onderwijs geven is gericht op progressie en het bereiken van concrete succeservaringen bij jongeren in de leeftijd tot 28 jaar, die een beroepsopleiding niveau 1 (entreeopleiding) volgen bij het Zadkine Startcollege.

Thema’s die centraal staan in deze podcastserie zijn de ketensamenwerking, die dicht op (en in) de school is georganiseerd, ‘peer coaching’ en er is ruime aandacht voor ‘progressiegericht werken’. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? En hoe vertaalt zich dat naar een aanpak in de praktijk? In deze podcastserie gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen met diverse betrokkenen in en om deze boeiende school.

Centrale vraag

Hoe kan deze vorm van onderwijs en de manier van samenwerken nog beter en slimmer georganiseerd worden, in het belang van deze specifieke doelgroep en de Rotterdamse regio?

Deelvragen

  • Hoe ervaren docenten en zorgverleners hun intensieve samenwerking binnen dezelfde schoolomgeving? Welke voordelen heeft dat voor de studenten en zijn er ook nadelen?
  • Hoe organiseer je samen deze ‘dure’ vorm van intensieve begeleiding? Voorkomt het uitval bijvoorbeeld? Zijn er andere resultaten te benoemen?
  • Hoe sla je als school, stad en maatschappij de handen ineen om een succesvolle start van een kwetsbare doelgroep te realiseren in de samenleving én een duurzaam vervolg te ontwikkelen naar werk of een vervolgopleiding?

Ons advies

Een buddy

Er zijn kansen om de ‘leerinfrastructuur’ te verbeteren. Vooral door studenten, die dreigen uit te vallen of vertragen, te ondersteunen met een coach. Deze ‘buddy’ helpt bijvoorbeeld met timemanagement, leren plannen, leren omgaan met schulden of bij een uitdagende thuissituatie. Hierbij is het belangrijk om onderscheid te durven maken tussen de studenten en tegelijkertijd is de gekozen aanpak essentieel; de leefwereld van iedere student, ieder mens, is immers anders.

Dialoog voeren

Het geeft energie om in te zoomen op successen, vanzelfsprekend! Maar als het succes wat minder snel op de voorgrond staat, vraagt dat misschien wel om extra inzet om dat bespreekbaar te maken. In dialoog blijven met elkaar als een student na de opleiding geen werk kan vinden bijvoorbeeld of moeite heeft met het kiezen van een vervolgopleiding. Waar ligt dat nu precies aan? Wat kan de opleiding hierin verbeteren of bij welk deel kan de student extra ondersteund worden?

Positieve basis uitbouwen

Samenwerken is geen statisch gegeven, maar continu in ontwikkeling. Door het benoemen van ‘ontwikkelfases’ of ‘bouwfases’, kan de basis van de filosofie en de ketensamenwerking verder uitgebouwd worden. Samen met betrokkenen en leidinggevenden deze fases helder markeren, biedt structuur en overzicht op het geheel van de ontwikkeling. Een positieve grondhouding dient daarbij als kern. Verbetering ontstaat voor het samenspel van overleg, evaluatie, reflectie en bijsturing, zodat er vanuit een verbeterde werkwijze automatisch een kwaliteitscyclus op gang komt.

Meer zichtbaarheid

Vanuit een bewuste(re) kwaliteitsgedachte ontstaat de kans, om op een gedegen fundament, meer ruchtbaarheid te geven aan de activiteiten in Rotterdam aangaande deze doelgroep studenten. Als er heldere reflectie,- en evaluatiemomenten zijn waar inhoud en samenwerking bespreekbaar worden, kan constante verbetering op gang komen en resultaten duidelijk(er) worden benoemd. Meer zichtbaarheid van de filosofie, de aanpak en de samenwerking is het gevolg en niet te vergeten: meer zichtbaarheid van deze studenten!

“Wij werken nauw samen met Enver als jeugdzorgspecialist om onze studenten optimaal te ondersteunen bij hun leerroute. Onder professionele begeleiding van Metis Onderwijsadvies hebben we deze samenwerking vanuit meerdere perspectieven geanalyseerd. Met onderwijs- en zorgprofessionals, managers en bestuurders uitgebreid in gesprek gaan, levert veel inzicht en inspiratie op.”

Jethro Bos

Directeur, Zadkine Startcollege

Zadkine

Bekijk deze afleveringen:

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *