Digitalisering van het onderwijs

Datum: 28 februari 2022
Auteur: Sabina van de Waterbeemd
Metis & Tjip

Digitalisering van het onderwijs

Te gast bij Friese Poort | Aflevering 4, deel 1

Deze podcast bestaat uit 3 delen. Beluister hieronder deel 2 en deel 3.

Deze podcastserie ‘Digitalisering van het onderwijs’ gaat over het ontwikkelen van digitale weerbaarheid bij studenten. Hoe leren wij studenten omgaan met de invloeden van sociale media en internet? We leven in een tijd waarin technologische ontwikkelingen snel gaan, zeker bij de functionaliteit van de smartphone. Het onderwijs kan deze ontwikkelingen niet altijd bijbenen. Studenten lopen al snel drie stappen vooruit met nieuwe functies of apps. Het is voor onderwijzend personeel lastig om ze te begeleiden in het gebruik ervan. Daarnaast zijn studenten kwetsbaar als het gaat om valse informatie, groepsdruk en pestgedrag.

Centrale vraag

Hoe geef je als onderwijsorganisatie invulling aan digitalisering in het onderwijs?

Deelvragen

  • Welke invloed heeft digitalisering op studenten?
  • Hoe ga je daar als beroepsopleiding mee om?
  • Hoe kun je als organisatie docenten voorbereiden op verdere digitalisering?
  • Wat verwachten studenten van docenten?

Ons advies

Verschillende leefwerelden

Studenten worden op sommige plekken wel betrokken, maar op veel plekken nog niet. In hoeverre worden studenten betrokken bij de didactische vormgeving van het onderwijs? Hoe stuur je bijvoorbeeld op regels, afspraken en leeromgeving? Betrek studenten bij de vraagstukken en mogelijke oplossingen. Zij bieden vaak onverwachte inzichten.

Verbreden van de aanpak

Er is bij diverse onderwijsorganisaties een verschil waarneembaar bij docenten in termen van bekendheid, plezier en gewenning om te werken met ICT. De enthousiaste collega’s die aan de slag gaan met digitalisering zullen moeten aansluiten bij de andere leerpraktijken en kennisgebieden. Studenten zien dit ook. Het zou daarom de moeite waard zijn om gerichte ‘bredere’ verandertrajecten te realiseren. En hier planmatig vorm aan te geven, ook in relatie tot leiderschapsontwikkeling.

Kennisbronnen

Docenten hebben het gevoel dat ze het gebruik van kennis, betrouwbaarheid van bronnen, etc. voldoende bespreken. Maar studenten ervaren dit niet zo. Er is een waarneembaar verschil tussen werkelijk gebruik en de ‘opvattingen over’. Het vraagstuk gaat over fake news, sociale media en het in algemene zin niet goed weten hoe ze hier verantwoordelijk mee moeten omgaan. Burgerschap zou dieper in kunnen gaan op deze maatschappelijke trend. Ook hier is een verschil in leefwerelden zichtbaar.

Hoe krijg je die twee werelden samen?

  • Niet verbieden, maar ICT bewust inzetten als medium en reflecteren op de keuze van kennis en bronnen.
  • Studenten een rol geven in het maken van afspraken. Studenten laten meedenken. Dan wordt het evenwichtiger.

Burgerschap koppelen

Burgerschap niet apart zien, maar koppelen aan de specifieke opleiding, stage of leeromgeving. Op die manier wordt het onderdeel van het curriculumontwerp. Burgerschap-docenten kunnen andere docenten hierin coachen.

De school als ontmoetingsplaats

De wens om elkaar te ontmoeten is een grote positieve onderwijskracht. Ook voor docenten. Benut dit bij het ontwikkelen en inzetten van digitalisering. Zie digitalisering niet als iets aparts, maar als versterkend vermogen, gekoppeld aan de wens tot ontmoeting.

Van los naar vast

Burgerschap is nog teveel een ‘los uurtje’. Het doel is om hier een bewuste en beredeneerde keuze van te maken in relatie tot digitalisering. Het is het overwegen waard om het niet alleen over digitalisering te hebben, maar om specifieke projecten op te pakken. Of om te werken aan specifieke thema’s, zoals innovatie in de regio, samenwerking met de zorg of een ander relevant thema. Zo wordt digitalisering ook een strategische drijfveer om onderwijs beter te maken. En wordt het veel meer dan alleen sociale media inzetten of toegang krijgen tot een gedeelde harde schijf.

“Onze medewerkers reageerden zeer positief op het drieluik van de podcasts. Met ook nog eens een kwalitatief goed adviesrapport in mijn handen en veel luisteraars, is deze podcast-serie de moeite waard geweest voor alle betrokken studenten, medewerkers én de organisatie zelf.”

Remco Meijerink

Voorzitter College van Bestuur, ROC Friese Poort

Friese Poort

Bekijk deze afleveringen:

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *