Levensechte leereenheden

Datum: 30 mei 2021
Auteur: Metis Onderwijsadvies
Metis & Tjip

Levensechte leereenheden

Te gast bij Aventus | Aflevering 2

Deze podcast bestaat uit 3 delen. Beluister hieronder deel 2 en deel 3.

In dit drieluik gaan we in gesprek met docenten en het werkveld over levensechte leereenheden. Een onderwijsfilosofie, die de werkpraktijk als uitgangspunt neemt voor het organiseren en ontwerpen van leeractiviteiten voor studenten. Hoe kan je bijvoorbeeld de afvalberg van elektrische apparatuur terugdringen? Hoe kan je duurzaam bouwen met gerecyclede materialen? In deze podcast serie verkennen we ook de consequenties voor de professionele interne organisatie. In hoeverre kan de organisatie meebewegen op deze vernieuwing en welke aanpassingen zijn er noodzakelijk in termen van samenwerking, onderwijskundig leiderschap en interprofessioneel samenwerken?

Centrale vraag

Hoe geef je als onderwijsorganisatie invulling aan het leren in de werkpraktijk, samen met studenten en het werkveld?

 

Deelvragen

  • Wat vraagt het werkveld van beroepsopleidingen in termen van flexibilisering, ondernemerschap, kennis en vaardigheden?

  • Hoe begeleid je als ROC zijnde studenten die leren en werken in de dagelijkse praktijk en zo hun eigen leerroute vormgeven?

  • Wat vraagt flexibilisering van de interne schoolorganisatie?

Ons advies

Leren in de werkpraktijk vraagt om specifieke bekwaamheden van studenten, docenten en betrokkenen in het werkveld. Het werkt versnellend als deze vernieuwingsslag zich richt op alle betrokkenen en niet alleen op studenten. Iedereen professionaliseert en leert zodoende en dit proces vraagt afstemming en uitwisseling. Onderwijskundig leiders coördineren dit collectieve proces vanuit een eenduidige visie, procesbegeleiding en toewerkend naar meetbare en merkbare resultaten. Deze vorm van praktijkleren omschrijft Aventus als levensechte leereenheden. Deze visie vraagt veel van de professionele organisatie, denk aan de examencommissie, de roostermakers en ondersteuning. Verken de mogelijkheid met hen gezamenlijk op te trekken en voorkom het opknippen van de verandering.

Nu studenten steeds vertrouwder raken met het vormgeven van hun eigen leerroute, is het belangrijk het onderwijsconcept te blijven verbeteren. Docenten moeten immers ‘bij blijven’ en niet vervallen in routines die onvoldoende effectief zijn. Organiseer professionalisering voor docenten en betrek waar mogelijk het werkveld hierbij. Probeer te leren van de koplopers binnen en buiten Aventus die hier al succesvol in zijn.

Regionale initiatieven zijn een belangrijke aanjager van innovatie, vernieuwing en professionalisering. Denk aan de clean tech regio, veiligheidsregio of de Corona aanpak waar veel studenten aan bijdragen. Studenten lopen stage in Corona test straten, werken als beveiliger tijdens een voetbalwedstrijd of werken op een kinderdagverblijf. Zoek als onderwijsinstelling hierin actief de samenwerking en zie deze plekken als ‘kraamkamers’ van ondernemerschap van studenten. Leid docenten en begeleiders op in deze ‘hybride’ vorm van onderwijs.

Verken de mogelijkheid om partners in de regio meer zeggenschap en invloed te geven op de inrichting van het curriculum. Organiseer uitwisseling tussen werkvelden en docenten zodat ze ‘bij blijven’ in termen van vernieuwing; denk aan de Automotive opleiding of de zorg.

“Levensechte leereenheden krijgen binnen Aventus een belangrijke plek in het curriculum. In de podcastreeks verkennen onze collega’s de kansen, uitdagingen en dilemma’s. Gesprekken waarin de theorie en praktijk elkaar versterken en aanvullen. Een fijne samenwerking met Tjip en Metis Onderwijsadvies, omdat we met een open blik en nieuwsgierig naar elkaars ervaringen en beweegredenen, in gesprek konden over dit belangrijke thema binnen Aventus.”​

Andrea Wolse

Hoofd onderwijs a.i. | strategisch onderwijskundig adviseur, Aventus

Aventus

Aflevering van ‘Aventus leert’ over levensechte leereenheden

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *