De relatie tussen burgerschap en digitalisering

Datum: 1 december 2022
Auteur: Metis Onderwijsadvies
Metis & Tjip

Wat betekent digitaal burgerschap voor het beroepsonderwijs in Nederland?

Te gast bij ROC van Twente | Aflevering 6, deel 1

Deze podcast bestaat uit 3 delen. Beluister hieronder deel 2 en 3.

Deze driedelige podcastserie gaat over digitaal burgerschap en is in samenwerking met ‘platform mbo digitaal’ ontwikkeld. Vragen die centraal staan in deze podcast serie cirkelen rondom de relatie tussen burgerschap en digitalisering.

Centrale vraag:

In elke podcast staat er een specifieke vraag centraal:

  1. Gaat digitalisering ons helpen om goede burgers te worden?
  2. Neemt digitalisering straks het beroepsonderwijs over?
  3. Hoe komen digitalisering en burgerschap elkaar tegen?

Deelvragen:

Hoe ga je als beroepsopleiding om met digitalisering? Welke relaties zijn er te leggen met burgerschap nu de fysieke en digitale wereld steeds meer samen begint te komen?

Ons advies

Deze podcast leert ons dat studenten wel degelijk (digitaal) samenwerken, elkaar ontmoeten en in gesprek zijn over bijvoorbeeld burgerschap en democratie. Docenten hebben echter niet altijd toegang tot deze digitale plekken. Vraag studenten naar deze ‘verborgen’ leerplaatsen en wat docenten daarvan zouden kunnen leren bij hun didactische aanpak.

Burgerschap

Burgerschap gaat om maatschappelijke participatie. Meedoen vanuit een set van gedeelde waarden en normen. Digitalisering maakt dit meedoen makkelijker en bereikbaar. Het kan helpen om meer succesvoorbeelden en praktijkervaringen binnen het mbo te delen, die dit al doen. Om vervolgens te reflecteren op hoe in deze projecten wordt omgegaan met thema’s als privacy, samenwerking, rol docent – student. Denk aan een week van de digitale detox, online ontmoetingen tussen studenten rondom maatschappelijke projecten, etc.

Startplek

Doorbreek het ogenschijnlijke patroon ‘iedereen moet vandaag een mening hebben’ versus het samen onderzoeken en ‘niet weten’. Dit ‘niet weten’ zou meer toegestaan mogen worden als startplek om met docenten en onderwijsteams gezamenlijk vorm te geven aan burgerschap en digitalisering.

Werkveld

Vanuit het werkveld is het evident dat veel beroepen in korte tijd ingrijpend veranderen. Hier zit juist de potentie om MET (in plaats van voor) het werkveld op te trekken in het nadenken over participatie, burgerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Denk aan beroepen als beveiliger, bouwopzichter (technicus), zorgmedewerker of kok. Deze beroepsomgevingen kunnen dienen als broedplaats voor antwoorden op de vraag hoe digitaal vorm te geven aan burgerschap.
Tegelijkertijd komen er ook een aantal grote vragen op ons af die ook het onderwijs raken. Denk aan politieke beïnvloeding. Dit zijn relevante praktijken om met studenten over in gesprek te gaan. Om vanuit deze realistische praktijk ook bruggen te slaan naar veiligheid in digitalisering, ethiek en bijvoorbeeld gezamenlijke afspraken in de school.

Professionalisering docenten

De professionalisering van docenten is een cruciale randvoorwaarde voor digitalisering en burgerschap. Dit vraagt gerichte ondersteuning, ook van onderwijsleiders en bestuur. Stel een strategische agenda vast, die vanuit gewenste werkelijkheid kan afdalen naar de praktijk en merkbaar werkt aan verbetering en ontwikkeling (HR, leren en ontwikkelen, verandermanagement).

Bekijk deze afleveringen:

Podcast 1

Podcast 2

Podcast 3

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *