Pedagogisch handelen

4 tips voor praktijkopleiders

4 tips voor praktijkopleiders

Als praktijkopleider speel je een cruciale rol in de begeleiding van stagiairs, waarbij het belangrijk is om formele barrières te doorbreken en een ondersteunende omgeving te creëren door middel van informele gesprekken en heldere communicatie over doelen en verwachtingen. Feedback vormt een essentieel onderdeel van het leerproces, en moet strategisch gegeven worden door te focussen op waar de stagiair naartoe werkt, hoe zijn of haar huidige prestaties zijn, en wat de volgende stappen zijn voor verbetering. Door als mentor op te treden en constructieve feedback te combineren met praktische voorbeelden en ondersteuning, kun je de professionele ontwikkeling van de stagiair aanzienlijk bevorderen en tegelijkertijd het succes van jouw begeleidingstraject verzekeren.

Lees meer

Florerend beroepsonderwijs
Florerend beroepsonderwijs

Florerend beroepsonderwijs

Laat duizend bloemen bloeien voor florerend onderwijs

In dit boekje staan kleine, diverse praktijkverhalen van studenten en docenten die het grotere onderwijsverhaal kunnen voeden, vormen én veranderen. Genuanceerde verhalen over wat goed en minder goed lukt in het samen ontwikkelen en leren als bijdrage aan florerend beroepsonderwijs. Wij zijn van mening dat het belang van het contact en de samenwerking tussen docent en studenten weer eens goed in het licht gezet mag worden.

Lees meer