fbpx

Eten en water, beschutting en warmte: de eerste levensbehoeften of toch niet? De eerste levensbehoeften zijn in de 21e eeuw voor veel studenten uitgebreid.

Levensbehoefte 1: Studenten kunnen niet zonder Wifi

Voor één op de drie studenten is internet even belangrijk als de basisbehoeften van Maslow (eten en drinken, veiligheid, liefde, waardering en zelfontplooiing) (Cisco, 2011). Dit benadrukte Pedro De Bruyckere tijdens een lezing bij de ITEM-Bett 2015 (ICT conferentie voor onderwijs) met de volgende dia.

levensbehoefte student

Figuur 1. Vernieuwde Piramide van Maslow

Onze studenten zijn opgegroeid in een ICT rijke omgeving. Ze weten dus niet beter dan dat ze te allen tijde gebruik kunnen maken van internet.

Levensbehoefte 2: Batterij van de telefoon mag niet leeg raken!

Om altijd gebruik te kunnen maken van de mobiele apparaten mag de batterij niet leeg zijn. Het is niet voor niks dat er steeds meer mogelijkheden worden bedacht om de batterij van o.a. een mobiel op te laden zonder dat de stekker in het stopcontact moet zitten (zie hiervoor diverse voorbeelden)

Levensbehoefte 3: Studenten moeten minimaal vijf keer per dag Facebook checken

Studenten willen op de hoogte blijven van wat anderen op Facebook plaatsen en wat de reacties zijn op wat zij geplaatst hebben. Een kwart van de studenten geeft aan dat ze liever op de hoogte blijven van Facebook dan uit te gaan met vrienden (Cisco, 2011). Studenten communiceren dus graag en veel online.

De uitdaging voor het onderwijs

Voor het onderwijs is het de uitdaging om aan te sluiten bij deze ICT behoefte van studenten. Voor jou als docent is het de taak om een ICT-middel te kiezen wat je les ook daadwerkelijk verrijkt. Om je bewust te zijn van de inzet van ICT in je onderwijs, is het TPACK-model (Koehler en Mishra, 2009) een hulpmiddel. In het TPACK-model (zie figuur 2) staan vakinhoud (content knowledge), didactiek (pedagogical knowledge) en ICT (technological knowledge) centraal. Deze drie componenten moeten op elkaar zijn afgestemd om te zorgen dat het geheel past bij het doel van je les.

tpack

Figuur 2. Het TPACK model
De drie componenten uit het TPACK-model zijn als volgt:

Vakinhoudelijke kennis (Content Knowledge). Jij als docent hebt kennis over de inhoud van de les en je weet hoe je de leerstof kan uitbreiden en kan verdiepen. Voorbeelden van vakinhoudelijke kennis zijn: feiten, begrippen, theorieën en procedures.

Didactische kennis (Pedagogical Knowledge). Je richt de les zo in dat je aansluit op de manier waarop jouw studenten leren. Hierbij moet je denken aan de inzet van didactische werkvormen, leerstrategieën en klassenmanagement.

Technologische kennis (Technological Knowledge). Er zijn veel mogelijkheden om ICT in je onderwijs in te zetten. Voorbeelden van ICT middelen zijn: digitaal schoolbord, PowerPoint presentaties, video’s, sociale media, e-learning en games.

De drie componenten vormen samen jouw onderwijs. Het is belangrijk dat je hierbij rekening houdt met de context zoals: de kenmerken en het niveau van de doelgroep, de onderwijsvisie van school, de ICT infrastructuur en de inrichting van het schoolgebouw.

 Speel het TPACK spel

Als je meer zicht wilt krijgen op de integratie van ICT in je onderwijs is het spel ‘TPACK-NL Game’ iets voor jou en je collega’s. In groepjes ga je ter voorbereiding eerst bepalen welke vakinhoud van toepassing is voor jullie opleiding, welke didactische werkvormen er het meest gebruikt worden en welke ICT middelen er voor handen zijn. Hierna kan het spel starten. Er worden steeds drie kaarten getrokken, een vakinhoudelijke kaart, een didactische kaart en een technologie kaart. Met behulp van deze drie kaarten ontwerp je in groepjes een les. Vervolgens doe je dit opnieuw met de volgende drie kaarten die getrokken worden.

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog, dan kun je contact op nemen door een e-mail te sturen naar a.meens@oabdekkers.nl of mij te bellen (06-22125952). Wil jij aan de slag om ICT te integreren in je onderwijs? Geef je dan op voor de workshop Flipping the classroom (datum: 20 mei 2015; tijd: 9.00 – 17:00 uur). Klik hier voor meer informatie.

Tot slot ben ik benieuwd naar jouw tip voor collega’s om te voldoen aan de (vernieuwde) primaire levensbehoeften van studenten. Laat ze hieronder in het responsveld achter en je ontvangt het digitale blogjaarboek 2014 van OAB Dekkers gratis!

csm_cedeo_erkend_01_16575c2ce9

Literatuur

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education9(1). Geraadpleegd via: http://www.citejournal.org/vol9/iss1/general/article1.cfm

Cisco (2011). 2011 Cisco connected world technology report. Geraadpleegd via: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/enterprise/connected-world-technology-report/2011-CCWTR-Chapter-3-All-Finding.pdf

 

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp