Je kent het wel… Studenten die in week 8 eindelijk het plastic van hun boeken afhalen om zich voor te bereiden op het tentamen. Eerlijk is eerlijk, deed jij dit vroeger ook niet? Leren voor een tentamen heeft alles te maken met het stellen van prioriteiten. Maak hier dan ook gebruik van! In deze blog geef ik de oplossing om studenten actief aan het leren te krijgen, namelijk cumulatief toetsen.


eisenhower modelHet probleem

Mocht je ooit een workshop timemanagement hebben gevolgd, dan ken je vast het Eisenhower model. Het model is een handig hulpmiddel om je overvolle to-do lijst te structureren. Een (kennis)toets aan het einde van het blok zal bij veel studenten belanden in het vlak ‘belangrijk-niet urgent’. Hoewel studenten weten dat het handig is om het leren alvast in te plannen, komen urgente dingen op hun pad. Van een goed feestje tot het regelen van een stageplaats. Pas aan het einde van het blok, verschuiven de prioriteiten en wordt het urgent. Helaas komen er veel studenten er op dat moment ‘pas’ achter dat het toch wat handiger was geweest om eerder te beginnen. Oplossing? Opsluiten in je kamer en blokken!!

 

De oplossing
Het mag duidelijk zijn dat het last-minute-stampwerk niet het ultieme leereffect heeft voor studenten. Waarom zorgen we er niet voor dat gedurende het blok een student gestimuleerd wordt om de stof bij te houden? Cumulatief toetsen is een mooie manier om dit leergedrag te stimuleren.

 

Hoe werkt het?cumulatief toetsen
Middels dit voorbeeld laat ik zien hoe cumulatief (= opstapelend, toenemend) toetsen werkt. In dit voorbeeld ga ik uit van een periode van 10 weken en werk ik met een kennistoets die bestaat uit 200 vragen. Over iedere week worden in totaal 20 vragen gesteld. Er is daarbij geen concurrentie van toetsen tussen vakken, omdat alle vakken/cursussen (qua kennis) worden getoetst in de cumulatieve toets.
Om elke 3 tot 4 weken plan je een deeltoets in het programma in. De deelname aan deze deeltoets is verplicht. Het eindresultaat wordt bepaald wanneer alle deeltoetsen zijn geweest. De vragen zijn dusdanig over de deeltoetsen verdeeld dat elke toets een substantiële bijdrage levert aan het eindresultaat. De student kan na twee deeltoetsen nog geen voldoende eindresultaat bereiken. Na de derde deeltoets wordt het eindresultaat berekend en het cijfer toegekend.

 

Wat zijn de voordelen?

Volgens Cohen-Schotanus (2012) draagt deze wijze van toetsen bovendien bij aan rendementsverbetering. Cumulatief toetsen heeft een aantal voordelen, namelijk:

  • Studenten worden gestimuleerd regelmatig te studeren. Onderstaand figuur geeft het resultaat weer uit een kleinschalig onderzoek onder 78 studenten. Kerdijk, Cohen-Schotanus, Mulder, Muntinghe & A Tio (2015) concludeerden dat studenten die cumulatief getoetst worden meer tijd aan zelfstudie besteden. Doordat studenten meer tijd aan hun studie besteden, is de kans ook groter dat zij actief in het onderwijs participeren, wat weer leidt tot meer studiesucces.
  • Studenten herhalen de studiestof, waardoor de kennis op de langere termijn beter beklijft (Bruijns, 2014;).
  • In dit voorbeeld wordt er vanuit gegaan dat er 1 cumulatieve kennistoets is per periode. Hierdoor is er geen concurrentie tussen parallelle vakken.
  • Als laatste is in dit voorbeeld de herkansing in de zomervakantie gepland. Dit heeft als reden, dat hoe vaker studenten de gelegenheid krijgen te herkansen, studenten minder goed voorbereid naar de toets komen. Door de herkansing in de zomervakantie te plannen is het onaantrekkelijk voor studenten. Naast het signaal dat een herkansing zeker niet vrijblijvend is, is er ook geen concurrentie met het onderwijs wat op dat moment wordt geven. Cohen-Schotanus, Jansen en Bax (2012) pleiten dan ook voor herkansingen in de zomervakantie.

Werkt jouw opleiding met cumulatief toetsen, deel dan jouw ervaring in het reactieveld hieronder. Ook meningen of andere waardevolle aanvullingen graag delen in het reactieveld. Zo leren we van en met elkaar!

 

Bronnen
Bruijns, V. (2014). Het effect van tussentijds toetsen op studierendement: een literatuurstudie. Onderzoek van Onderwijs, 15-20.

Cohen Schotanus in Berkel van, H. Jansen E., & Bax A. (2012). Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk. Bewezen rendementsverbeteringen in het hoger onderwijs. Den Haag: Boom Lemma uitgevers

Kerdijk, W., Cohen-Schotanus, J., Mulder, B., Muntinghe, F.  & Tio, R. (2015). Cumulative versus end-of-course assessment: effects on self-study time and test performance. Medical Education, 49(7), 709-716. 10.1111/medu.12756

 

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

× Stel je vraag via WhatsApp