Beoordelen en Beslissen

Co-creatie: onderwijs en toetsing samen met studenten maken

Co-creatie: onderwijs en toetsing samen met studenten maken

Op steeds meer instellingen ontwerpen studenten en docenten samen onderwijs en toetsinstrumenten. Deze vorm van co-creatie vergroot het eigenaarschap bij studenten, versterkt het leerproces en de sense of belonging (Bovill, 2017). Actief meedenken over de toetsing ontwikkelt hun kwaliteitsbesef en feedbackvaardigheden. Daarnaast hebben studenten meer invloed op eigen leren en die van hun peers (Carless & Bout, 2018).

Lees meer