Leeruitkomsten: eigenaar gezocht

Datum: 4 november 2021
Auteur: Natascha Rakić

Hoe hogescholen hun studenten eigenaar laten worden van leeruitkomsten

In Jacandra’s blog van vorige week over leeruitkomsten kwam naar voren dat het gezamenlijk maken van leeruitkomsten met werkveld, studenten en docenten een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de leeruitkomsten.

Als we de goede kwalitatieve leeruitkomsten geformuleerd hebben, dan komen de volgende vragen op: Wanneer en hoe beoordelen en beslissen we dat de leeruitkomsten behaald zijn? En hoe nemen we student hierin mee? Hoe ‘zien’ we de doorgemaakte ontwikkeling?

In deze blog wil ik je aan de hand van twee voorbeelden laten zien hoe studenten eigenaar worden van de leeruitkomsten die zij geacht worden in hun opleiding aan te tonen.

Flexibel onderwijs biedt studenten de mogelijkheid om zelf in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en het realiseren van de leeruitkomsten. Studenten worden op deze wijze voorbereid op het steeds veranderende werkveld en beroepen waarvan de taken dynamisch zijn, of zelfs nog helemaal niet bestaan. Omwille van deze reden is het belangrijk dat studenten de leeruitkomsten waaraan zij werken, goed doorgronden.

Op een hogeschool waar ik flexibilisering in de deeltijd-opleiding ondersteun, stimuleert de coach(docent) aan het begin van een onderwijseenheid zijn studenten om met elkaar in gesprek te gaan. Met een rubric als leidraad bespreken studenten de achterliggende vraag van een leeruitkomst, de aanpak ervan en de gewenste kwaliteit van het bewijsstuk. Wat weten ze al? Wat moeten ze nog leren? En vervolgens, hoe gaan ze dat aantonen?

Deze 0-meting of zelfevaluatie draagt bij aan de zelfregulatie. Door het doorgronden van de leeruitkomsten vormen studenten zich een beeld van waar zij staan ten opzichte van deze leeruitkomst, en wordt helder wat ze nog moeten leren en doen om het gewenste eindniveau te behalen.

Nog een mooi voorbeeld zie ik bij een andere hogeschool waar ontwikkelteams aan het curriculum-herontwerp werken. Hier zijn studenten ook volwaardige leden van het ontwikkelteam. Zij ontwikkelen mee, doen mee aan de kalibraties van de leeruitkomsten en geven zinvolle input op alle onderdelen van het ontwikkelproces.

Beide voorbeelden gaan over hoe studenten bijdragen aan het beoordelings- en het beslismoment van een leeruitkomst. Zij weten wat er van hen verwacht wordt en wat nodig is om de eigen ontwikkeling en de gerealiseerde leeruitkomst inzichtelijk te maken. Dit zet hen ook aan om niet alleen van de docent maar ook vanuit verschillende perspectieven (peers, experts, collega’s, etc.) feedback te vragen en zo de betrouwbaarheid van de bewijsstukken te vergroten.

Deze bewijsstukken verzamelen studenten in een portfolio. De leeruitkomsten en het portfolio met bewijsstukken als ‘drager’ van het leren, versterken studenten om het eigen verhaal van hun ontwikkeling van lerende naar startbekwame professional te vertellen. Ook dit maakt deel uit van hun professionele ontwikkeling.

En precies daar ligt een grote kans voor de opleidingen: met elkaar een cultuur te creëren waarin het samen leren, beoordelen en beslissen de kwaliteit van de opleiding verhoogt zodat studenten ook na de opleiding zich bewust zijn hoe te blijven leren.

Heb jij ook een voorbeeld van student als eigenaar van de leeruitkomsten? Ik hoor het graag!

 

Bron:

PERSPECTIEVEN OP KWALITEIT: OPLOSSINGSRICHTINGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST Gebundelde uitkomsten van de Solution Rooms 2021

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
2 Reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *