Tips om je als opleiding te profileren

Datum: 21 januari 2020
Auteur: SPICTS

Wat onderscheidt jullie van andere opleidingen in het land? Hoe presenteren jullie jezelf naar de buitenwereld? Waar zijn de studenten die bij jullie zijn afgestudeerd aan te herkennen? Allemaal vragen die verwijzen naar de profilering van jullie als opleiding.

Een duidelijke profilering verhoogt de betrokkenheid van studenten, alumni én het bedrijfsleven (Curtis et al., 2009; Judson et al., 2009; Gupta en Singh, 2010, Bulotaite, 2003).

Maar hoe kom je tot een dergelijke profilering? In deze blog geven we antwoord op deze vraag.

Om vorm te kunnen geven aan de profilering kunnen wij in het onderwijs veel leren van andere branches.  Een wetenschap die bij uitstek in staat is om te beschrijven hoe je jezelf als organisatie kunt profileren is de marketing. Als het in de marketing gaat over ‘profilering’, dan wordt er ook wel gesproken over ‘branding’. Branding richt zich niet zozeer op de promotie van producten of diensten (push tactiek), maar gaat over de strategie, over drijfveren en de waarden van de organisatie. Juist omdat de waarde van een opleiding lastig vooraf te bepalen is, is het volgens Gopalan, Pagiavalas en Jones (2008) voor opleidingen essentieel om een consistente, krachtige identiteit te creëren.

Hoe ontwikkel je een profilering?

Tip 1: Maak keuzes
Het ontwikkelen van een profilering valt of staat met het maken van keuzes. De essentie is dat je als opleiding ergens voor staat en daarin excelleert. Het onderscheidend vermogen van een profilering ontstaat wanneer de profilering weggaat van de gebaande paden. Zorg er dus voor dat je profilering ook echt iets nieuws toevoegt aan het werkveld. Vertaal deze keuze vervolgens naar krachtige communicatieve verhalen en beelden. De kunst is dat wat je succesvol maakt te benoemen en uit te dragen naar het werkveld en (toekomstige) studenten.

  1. Waar wil je als opleiding voor staan?
  2. Wat zijn de kwaliteiten waarover jullie studenten beschikken nadat zij de opleiding hebben gevolgd?
  3. Wat is de toegevoegde waarde die studenten van jullie opleiding leveren?

Tip 2: Eigenaarschap docenten en leidinggevende
Het creëren van een sterke identiteit vraagt een sterke betrokkenheid en ‘eigenaarschap’ van zowel docenten als leidinggevende (Ind, 2004). Het is dan ook belangrijk dat de profilering aansluit bij de passie van docenten en leidinggevende. Een profilering wordt echt geloofwaardig wanneer deze te herkennen is in de opleiding. Een profilering vormt een geweldige leidraad bij de keuze van zowel projecten, onderwijsinhoud, onderwijsvormen, de samenwerking met werkveldpartners en de professionalisering van het team.

  1. Wat vinden jullie belangrijk dat de studenten hebben bereikt in de opleiding?
  2. Welke keuzes maken jullie hier tot nu toe in?
  3. Waar krijgen jullie energie van?

Tip 3: Sluit aan op de vraag van de markt
Uiteraard beweegt de profilering mee met de (vraag in) de markt. Blijf als opleiding steeds op zoek gaan naar de meest passende combinatie van wat jullie afgestudeerden te bieden hebben en waar het werkveld om vraagt.

  1. Welke ontwikkelingen zie je in de markt en hoe sluiten jullie hierop aan?
  2. Welke marktkansen zien jullie voor de studenten?
  3. Wat maakt jullie als opleiding een gesprekspartner in de markt?

Wil je inspirerende voorbeelden van andere opleidingen zien of wil je weten hoe je een sterke profilering ontwikkelt? In de curriculummethodiek ‘Eduview’ die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn, geven we mooie voorbeelden uit de praktijk en nemen we je stapsgewijs mee in een werkwijze om tot een heldere visie te komen. De methodiek is ondersteunend aan de bijbehorende tool.

Meer informatie op curriculumtool.nl

Bronnen

Bulotaite, N. (2003). University Heritage – An institutional tool for branding and Marketing. Higher Education in Europe.
Curtis, T., Abratt, R., & Minor, W. (2009). Corporate brand management in higher education: the Case of ERAU, Journal of Product and Brand Management, 18(6), 404-413. http://dx.doi.org/10.1108/10610420910989721
Gopalan, S., Pagiavalas, N., & Jones, T. (2008). Branding MBA programs: Are they sufficiently related to an institution‘s strategy? Proceedings of the Academy of strategic Management, Allied Academies
International Conference, 7 (20), 14-19.
Gupta, M., & Singh, P. (2010). Marketing and branding higher education: Issues and challenges, Review of Business Research, 10(1), 46-53.
Judson, K.., Aurand, T., Gorchels, L., & Gordon, G. (2009). Building a university brand from within: university administrators‘ perspectives of internal branding, Services Marketing Quarterly, 30 (1), 54-68. http://dx.doi.org/10.1080/1533296082467722.
Ind, N. (2004). The Corporate Brand. London: Macmillan Business.
Woyo, E., Halimani, H., Gwavuya, F. (2014). ‘Brand Reputation Management within the Higher Education Sector: A Review of the Literature on Higher Education Brand Reputation Management” International Research Journal Of Marketing.

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *