Tentamens om van te leren met minder druk voor de docenten.

Datum: 27 februari 2018
Auteur: Metis Onderwijsadvies

De oplossing voor papieren tentamens

Zodra studenten klaar zijn met het maken van een tentamen moeten zij vaak lang wachten op het resultaat. Wanneer dit resultaat eenmaal bekend is, zijn er mogelijkheden voor inzage van het gemaakte werk. De studenten die hier op afkomen doen dat eerder om over een hoger cijfer te onderhandelen, dan om te leren van het gemaakte werk. Daarnaast levert dit nakijken en bespreken met studenten veel administratieve rompslomp op voor de docent.

Studentenvisie

Ik was ook zo’n onderhandelende student bij de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Tentamens waren een middel, studiepunten halen was het doel. Hoe zorg ik er voor dat ik dat ene tentamen toch nog net gehaald heb? Juist, door naar de inzage te gaan en daar ontzettend mijn best doen ergens nog een puntje voor te krijgen. Voor de docent vervelend, voor mij een leuke uitdaging. Na een aantal jaar studeren besloot ik een jaar plaats te nemen in de centrale studentenraad van de TU Delft. Een van mijn taken was het aanpakken van onderwijsproblemen vanuit studentenperspectief. En wellicht raad je het al, het hierboven beschreven probleem was één van die projecten. Als studentenraad vroegen we ons af hoe de feedback van gemaakte tentamens verbeterd kon worden. En of er bovendien mogelijkheden zijn om de administratie en belasting voor docenten te verminderen en tevens de feedback en tevredenheid van studenten te vergroten.

Oplossing

Al snel kwamen we in contact met Kerim Haccou en Benjamin Wols, beide student aan de TU Delft en oprichters van Ans Delft. Zij hebben een platform ontwikkeld dat een oplossing biedt voor wat wij proberen op te lossen. Ans is een platform waarin docenten gemakkelijk toetsen maken en nakijken. In het digitale platform maakt de docent gebruik van beoordelingscriteria voor het corrigeren van gemaakte toetsen. Nadat het tentamen is geprint en gemaakt door de student, wordt het gescand. Op elk tentamen plaatst Ans automatisch een unieke code (zie onderaan figuur 1). Zodra een student zijn studentnummer aankruist in het krasveld op de voorpagina, koppelt Ans die aan de code op het voorblad. Deze is vervolgens weer gekoppeld aan de codes op de andere bladzijden van dat tentamen. Wanneer de tentamens worden gescand, herkent Ans precies welk blad bij welke student hoort en dus ook welk antwoord bij welke student!

Anoniem, digitaal en versneld nakijken

Na het scannen, kan het nakijken beginnen. Het nakijken wordt horizontaal en anoniem gedaan: per vraag, in plaats van per student. In figuur 2 is links het antwoord van een willekeurige student te zien, en rechts de beoordelingscriteria die geselecteerd kunnen worden door de docent. Samen met het automatisch nakijken van multiple choice vragen, niet ingevulde vragen en het optellen van punten, ervaren docenten gemiddeld een halvering van de nakijktijd. Ook levert het platform direct statistieken op over het tentamen, die docenten kunnen gebruiken om valkuilen voor studenten op te sporen. Dit is een mooi middel om de kwaliteit van de toetsvragen te verbeteren.

Publicatie van nakijkwerk plus verbetering feedback

Na het nakijken kunnen de docenten de vragen en antwoorden publiceren naar de studenten. Doordat studenten de feedback op hun tentamenvragen online kunnen inzien en daar direct op kunnen reageren, wordt het inzagemoment een stuk toegankelijker. Studenten zien de criteria waar ze op beoordeeld zijn, waarmee zij meer inzicht krijgen in wat ze goed en fout hebben gedaan. Daarnaast kunnen zij ook zien op welke leerdoelen zij goed hebben gescoord. Dit resulteert in een toename van het aantal studenten dat hun tentamen inziet van 15% naar 90%!

De stappen samengevat:

  • Beoordelingscriteria opstellen
  • Online tentamen aanmaken
  • Printen
  • Studenten maken het tentamen
  • Scannen
  • Digitaal nakijken
  • Feedback naar student. 

Papieren tentamens

Ans wordt nu vooral gebruikt als oplossing voor papieren tentamens. We zien dat er een verschuiving is naar meer digitale tentamens, maar voor sommige vakken blijft papier toch de beste keuze. Wanneer er bijvoorbeeld moet worden gewerkt met veel open vragen, formules, tekeningen en figuren. Daarnaast hebben niet alle instellingen voldoende computers(zalen) beschikbaar. Toch heeft digitaal ook veel voordelen voor de administratievermindering. Met Ans worden beide werelden gecombineerd: Tentamens op papier, administratievermindering door digitaal na te kijken.

Afsluiter

Inmiddels ben ik zelf ook werkzaam bij Ans en maken er al meer dan 500 docenten, verspreid over diverse universiteiten, hogescholen en middelbare scholen, gebruik van Ans voor hun tentamens. Overigens is het sinds kort ook mogelijk om digitale toetsen en verslagen na te kijken. Met woorden is het vaak moeilijk uitleggen hoe Ans werkt, en je zou het eigenlijk zelf even moeten ervaren. Mocht je dit willen? Neem dan contact met mij op en dan organiseren wij een korte online demo!

Johan van den Heuvel
Johan@ans-delft.nl

Nawoord Peter Loonen, OAB Dekkers:

Ik heb van Johan de online demo gehad en ben onder de indruk van de mogelijkheden van Ans. Waar ik vooral erg gecharmeerd van ben is dat docenten (-teams) bij open vragen vooraf een beoordelingsmodel moeten maken. We weten allemaal dat dit belangrijk is wanneer een toets met open vragen gemaakt wordt. In mijn ervaring is de realiteit vaak anders. Er wordt een toets met open vragen gemaakt en bij het nakijken beoordeelt de docent de gegeven antwoorden. De kans op beoordelingsfouten is dan erg groot. Ik heb de stellige overtuiging dat de betrouwbaarheid en de transparantie (2 belangrijke kwaliteitscriteria van toetsen) van schriftelijke toetsen door Ans toeneemt.

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *