Individuele beoordeling bij groepswerk

Datum: 14 april 2022
Auteur: Liza Peeters

3 manieren om individueel te beoordelen bij groepswerk

De beoordeling van groepswerk is vaak lastig. Veel studenten ervaren dat hun individuele beoordeling beïnvloed wordt door de prestaties van de hele groep. De kans op ‘meeliftgedrag’ is groot. Hoe kun je studenten eerlijk beoordelen bij groepswerk? In deze blog reik ik je drie mogelijkheden aan.

Studenten vinden het vaak erg leuk en leerzaam om met elkaar samen te werken. Bovendien verhoogt samenwerking de kwaliteit van de prestaties en het individuele zelfvertrouwen. Daarnaast is samenwerken een belangrijk instrument om communicatievaardigheden, reflectie en projectvaardigheden onder de knie te krijgen (Cumming, Woodcock, Cooley, Holland & Burns, 2015). Studenten bereiden zich zo goed voor op de beroepspraktijk. Maar hoe beoordeel je groepswerk nu op een eerlijke manier?

Als we kijken naar de beoordeling van groepswerk zijn er grofweg drie manieren:

 

1. Ieder groepslid krijgt hetzelfde cijfer.

Voordeel

 • Makkelijk uit te voeren;
 • Verantwoordelijkheid ligt bij de gehele groep: één voor allen, allen voor één.

Nadeel

 • Individuele bijdrage wordt niet meegenomen;
 • Kans op meeliftgedrag;
 • Harde werkers worden afgeremd of ‘niet beloond’;
 • Het geven van één cijfer aan de hele groep wordt vaak slecht ontvangen door studenten (Gibbs, 2014).

Tips voor hoe je dit in de praktijk goed kunt realiseren
Richt de begeleiding van het groepswerk goed in. Zorg dat aan de vijf kenmerken1 van effectief samenwerkend leren wordt voldaan (Johnson & Johnson, 1999). Belangrijk onderdeel is de positieve wederzijdse afhankelijkheid waarbij studenten deelproducten of prestaties uitvoeren om tot een gezamenlijk eind(groeps)product te komen. Je kunt de individuele producten eventueel als bijlagen laten opnemen (voorwaardelijk). Belangrijk is om in het proces deze deelproducten formatief te evalueren middels feedback door peers, coach of door de student zelf.

 

2. Je bepaalt het cijfer aan de hand van een groeps- én een individueel product of prestatie.

Voordeel
Studenten moeten zowel in de groep als individueel hun bijdrage tonen.

Nadeel

 • Extra nakijkwerk;
 • Moet kritisch gekeken worden naar relevantie van het individuele product of prestatie in relatie tot de het groepsproduct: welke extra informatie levert de individuele product/prestatie op? Is deze qua omvang en moeilijkheid vergelijkbaar? Hoe wegen we dit mee?

Tips voor hoe je dit in de praktijk goed kunt realiseren.
Start vanuit de leeruitkomst en de beoordelingscriteria en ga na hoe een student dit (ook) individueel kan aantonen. Dit kan in de vorm van producten (denk bijvoorbeeld aan een deelontwerp, een onderdeel van een machine, enzovoorts), maar bijvoorbeeld ook door examenvragen of een individueel gesprek. Dit kan aan het eind van het project, maar ook gedurende het project kun je het individuele stuk in kaart brengen door mondelinge toetsen of verslagen.

 

3. Je bepaalt het cijfer aan de hand van het groepsproduct en de individuele bijdrage daaraan.

Voordeel
Groepsproduct of prestatie is voor iedereen gelijk, wat belang voor samenwerking vergroot.

Nadeel

 • Niet goed zicht krijgen op individuele bijdrage (observaties of peerfeedback geven beperkt beeld/ zijn onbetrouwbaar).
 • Indien studenten elkaar beoordelen:
  • studenten willen elkaar niet beoordelen als dat negatieve consequenties kan hebben;
  • studenten hanteren niet vanzelfsprekend de bedoelde criteria;
  • onderlinge relaties kunnen de beoordeling beïnvloeden (en omgekeerd);
  • formeel mogen studenten niet beoordelen – dat moet de examinator doen.

Tips voor hoe je dit in de praktijk goed kunt realiseren.
Er zijn verschillende methodes om de individuele bijdrage in kaart te brengen:

 • Verdelen totaalcijfer: hierbij krijgt de groep een aantal punten wat gelijk is aan het cijfer voor het eindproduct maal het aantal groepsleden. Deze punten mogen de studenten vervolgens verdelen over de groep.
 • Individueel punt op basis van peerassessment: met behulp van peerassessment met een lijst van criteria kan een student een individuele factor bepalen.
 • Beoordeling van het proces door de docent door observaties in de les, peerfeedback en/of door studenten een logboek bij te laten houden.

Besteed bovendien aandacht aan reflectie op het groepsproces, studenten leren hierdoor hoe het proces is gelopen en wat hun eigen bijdrage is. Deze reflectie kan ook meegenomen worden in de beoordeling.

 

Zoals je ziet heeft iedere vorm voor- en nadelen. In de afgelopen 8 jaar ben ik in mijn werk nog niet de ‘optimale’ beoordeling tegengekomen voor groepswerk. Jij wel? Hoe beoordeel jij groepswerk? Hoe eerlijk vinden jouw studenten dit? Deel je ervaringen, en ik kom er in de volgende blog op terug.

Cumming, J., Woodcock, C., Cooley, S. J., Holland, M. J., & Burns, V. E. (2015). Development and validation of the groupwork skills questionnaire (GSQ) for higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40(7), 988-1001.

 

 

Vijf basiskenmerken:

 • positieve wederzijdse afhankelijkheid
 • individuele aanspreekbaarheid
 • directe interactie
 • aandacht voor sociale vaardigheden
 • aandacht voor groepsprocessen

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *