Weg met de cijfers! Alleen de dialoog telt

Datum: 6 januari 2022
Auteur: Peter Loonen

Eerder schreef ik een blog over de tijdsinvestering die toetsing vraag in het onderwijs. In een team van 12 docenten is er minimaal één volledige aanstelling nodig om alles rondom toetsen per leerjaar te organiseren. En veel van die tijd die docenten besteden aan toetsen vindt ook nog eens plaats in eigen tijd omdat deze niet begroot wordt. Het meest aansprekende voorbeeld is daarbij het opstellen en nakijken van herkansingen.

De tijdsinvestering in toetsen is niet eens het grootste probleem. Het grootste probleem is dat veel van de tijd die aan toetsen besteed wordt, niet ten goede komt aan het leerproces van de student. Vragen en opdrachten formuleren, invoeren in het toetssysteem, beantwoorden van toetsvragen door de student, corrigeren van de antwoorden, afstemmen met mede-beoordelaar, het realiseren van een of meerdere herkansingen, …..allemaal activiteiten waarin of de docent of de student individueel aan het werk is. Het ontbreekt aan contact tussen student en docent. De kans dat de student informatierijke feedback krijgt die iets doet met zijn leerproces is hierdoor klein.

Kan dat anders? Kan het beter?

 

Feedbackdialogen

Dochy, Dochy & Janssens (2018) geven aan dat het inderdaad anders kan door gebruik te maken van intensieve feedbackdialogen bij het uitvoeren van (leer-)taken.

Start met een observatie, startgesprek of nulmeting aan het begin van de studieopdracht of taak. Bespreek met de studenten de criteria waaraan ‘goed werk’ bij deze opdracht voldoet en welke ontwikkeling zij moeten doormaken.

Gedurende het uitvoeren van de opdracht bespreken studenten met elkaar de kwaliteit van het werk (peerfeedback), vragen en ontvangen ze feedback van mensen uit het werkveld en is de docent altijd nabij om feedback te geven.

Docent en student ontmoeten elkaar op deze manier in feedback-dialogen. De student heeft inzicht in de kwaliteit van het geleverde werk en de behoefte aan cijfers aan het einde van een opdracht wordt langzaam minder.

Moet ik dit weten voor het tentamen?

Studenten zullen niet meer vragen: “Moet ik dit weten voor het tentamen?” maar ze zullen vragen: “Wat is mijn volgende ontwikkelstap volgens uw/ jouw inzicht? Ik verwacht zelf dat ik nu het best a, b of c kan doen.”

Het nemen van beslissingen over de studievoortgang van de student is op die manier aan het einde van een opdracht, leereenheid of module een administratief proces. Voor studenten kan de beslissing dan ook geen verrassing zijn. De hoeveelheid informatierijke feedback is dermate omvangrijk dat zij zichzelf goed kunnen scoren.  En de tijd die gebruikt werd voor toetsen is nu gebruikt voor contact, over het leren.

Verder verdiepen?

Wil je meer weten over het hoe van formatief evalueren? Lees dan het drieluik dat ik hier eerder over schreef of kijk de webinars over dit onderwerp terug.

https://metis-onderwijsadvies.nl/kennisbank/formatief-evalueren-deel-1-van-3/
https://metis-onderwijsadvies.nl/kennisbank/formatief-evalueren-deel-2-van-3/
https://metis-onderwijsadvies.nl/kennisbank/formatief-evalueren-deel-3-van-3/

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *