Borgen van kwaliteit

Van wie is het curriculum
Van wie is het curriculum?

Van wie is het curriculum?

'Van wie is het curriculum?' is een vraag die zeker in het geval van het (her)ontwerpen van een curriculum relevant is. Het gaat om wie bepaalt wat wanneer met welke omvang in het curriculum aan bod komt, wie bepaalt wanneer het goed is, om curriculum governance. In het artikel een lijst met invalshoeken en aanpakken in het adresseren van curriculum governance

Lees meer

Basisvaardigheden mbo
Aandacht voor basisvaardigheden in het mbo

Aandacht voor basisvaardigheden in het mbo

De noodzaak tot het verbeteren van basisvaardigheden in het mbo is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. In dit artikel wordt stilgestaan bij de totstandkoming van deze noodzaak. Daarnaast biedt het een overzicht van de stappen die minister Dijkgraaf, de Inspectie van het Onderwijs en diverse onderwijsinstellingen reeds genomen hebben (of voornemens zijn om te nemen) om de basisvaardigheden zoals Nederlands, rekenen en burgerschap in het mbo te verbeteren.

Lees meer

Co-creatie: onderwijs en toetsing samen met studenten maken

Co-creatie: onderwijs en toetsing samen met studenten maken

Op steeds meer instellingen ontwerpen studenten en docenten samen onderwijs en toetsinstrumenten. Deze vorm van co-creatie vergroot het eigenaarschap bij studenten, versterkt het leerproces en de sense of belonging (Bovill, 2017). Actief meedenken over de toetsing ontwikkelt hun kwaliteitsbesef en feedbackvaardigheden. Daarnaast hebben studenten meer invloed op eigen leren en die van hun peers (Carless & Bout, 2018).

Lees meer

Ecodenken
De morele doelen van je onderwijs: van Ego-denken naar Eco-denken

De morele doelen van je onderwijs: van Ego-denken naar Eco-denken

We verkennen de mogelijkheden om onderwijsdoelen van "Ego-Denken" naar "Eco-Denken" te verschuiven en de focus te verleggen van individueel succes naar collectieve verantwoordelijkheid. Wat is de rol van ons onderwijs bij het vormen van ethisch verantwoorde individuen en het bevorderen van milieubewustzijn, leiderschap en verbondenheid?

Lees meer

Boekentip: verdraaide organisaties
Trends en ontwikkelingen in het onderwijs, omdat het moet?

Trends en ontwikkelingen in het onderwijs, omdat het moet?

Het beroepsonderwijs staat bol vol ontwikkeling en vernieuwing. We zien thema's als modulariseren, flexibiliseren, en personaliseren dagelijks voorbij komen in ons werk. Veel te vaak komt het voor dat docenten zich afvragen welke meerwaarde al deze onderwijsvernieuwing heeft. Dit brengt ons bij de vraag wat nu echt de bedoeling is en hoe we een passend antwoord kunnen geven op al deze ontwikkelingen.

Lees meer