Hoe zit het ook al weer met de examens generieke vakken?

Datum: 4 maart 2024
Auteur: Marleen Soetens

De examinering van de generieke vakken is een typisch gevalletje ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Dit komt enerzijds doordat we niet dagelijks met deze examinering in aanraking komen en anderzijds doordat er een heleboel informatie over dit onderwerp is. Tijd om de bevindingen in een blog te verwerken.

Deze blog is geschreven voor mensen in het mbo, die niet dagelijks met de generieke eisen voor taal en rekenen in aanraking komen maar wel behoefte hebben aan duidelijkheid over de examinering. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende drie vragen:

  1. Wat is het verschil tussen centraal ontwikkelde examens en instellingsexamens?
  2. Welke domeinen zijn te onderscheiden binnen de generieke vakken en hoe worden deze geëxamineerd?
  3. Wat is de slaag-/zakregeling en hoe ziet deze er voor mbo niveau 2, 3 en 4 uit?

1. Verschil tussen centraal ontwikkelde examens en instellingsexamens?

Binnen de examinering van de generieke vakken wordt gebruikt gemaakt van twee soorten examens, namelijk:

  • Centraal ontwikkelde examens (COE of CE). Dit zijn examens die landelijk ontwikkeld en vastgesteld worden. Instellingen zijn verplicht deze examens af te nemen.
  • Instellingsexamens (IE). Dit zijn examens die door de instellingen zelf ontwikkeld, vastgesteld en afgenomen worden.

2. De domeinen van de generieke vakken & de wijze van examineren

Onder de generieke vakken vallen in ieder geval Nederlands en rekenen. Voor mbo niveau 4 valt Engels ook onder de generieke vakken. Ieder vak beslaat een aantal domeinen die of middels COE of middels IE geëxamineerd wordt. Hierbij het overzicht:

Examinering generieke vakken

N.B. In sommige kwalificatiedossiers op niveau 3 wordt in de werkprocessen gesproken over Engels of een andere vreemde taal. In deze gevallen wordt er gesproken over Engels in de beroepscontext en valt dit dus niet onder de generieke vakken.

3. Slaag-/zakregeling vanaf schooljaar 2022

De slaag-/zakregeling voor de generieke vakken is niets anders dan een regeling om te bepalen of een student is geslaagd voor de generieke eisen taal en rekenen. Het voldoen aan de slaag-/zakregeling is een voorwaarde voor diplomering. Vanaf 01 augustus 2022 tellen zowel Nederlands als rekenen (en indien van toepassing Engels) volledig mee voor de slaag-/zakregeling. De slaag-/zakregeling ziet er momenteel als volgt uit[1]:

Slaag-/zakregeling vanaf schooljaar 2022

[1] https://taalenrekenenmbo.nl/app/uploads/20232_08_11_Cohortenoverzicht-examinering-generieke-onderdelen.pdf

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *