Wat iedereen moet weten over… Interim Management

Datum: 30 augustus 2016
Auteur: Metis Onderwijsadvies

Zoals binnen alle   sectoren in Nederland wordt ook binnen het beroepsonderwijs met regelmaat overwogen om voor een specifieke opdracht of situatie een interim-manager in te huren. En ook hier poppen dan direct de standaard vragen op : Waar vind je ze…, wie zijn ze…, wat kunnen ze…, hoe werken ze… en wat kosten ze…? In deze blog probeer ik antwoorden te schetsen op al dit soort vragen.

Wat is interim – Management eigenlijk?

Kort weg geformuleerd is Interim Management de inzet van een specialist die op tijdelijke basis wordt ingehuurd voor een bepaalde positie en met een duidelijke opdracht. Die opdracht kan een preventief karakter hebben zoals vervangingsmanagement, verandermanagement of overbruggingsmanagement. Het kan ook een curatief zijn, bijvoorbeeld als het gaat om crisismanagement.

De specialist is in!

De specialist is in en de generalist staat onder druk ! Dat is in algemene zin de trend op de markt van interim – management. En juist deze beweging sluit aan op de behoefte binnen het beroepsonderwijs. Van tijdelijke en dure ondersteuning mag namelijk verwacht worden dat zij inhoudelijk en procesmatig op de hoogte is en daardoor vanaf het eerste moment toegevoegde waarde kan leveren.

Wanneer wordt een interim – manager ingeschakeld?

In vrijwel alle gevallen  dat overwogen word een Interim in te zetten is er sprake van urgentie.  Een urgentie waarbij de oplossing wordt gezocht in het tijdelijk inzetten van een wat “zwaardere“ manager die die context van het beroepsonderwijs kent. De opdracht heeft een tijdelijk karakter en vraagt om senioriteit en daadkracht.

Over het algemeen wordt interim-management niet ingezet voor langdurige verandertrajecten of herstructureringsopdrachten, eenvoudig vanwege het prijskaartje.

In dat soort gevallen ligt de keuze voor een “permanente” manager meer voor de hand of wordt in sommige gevallen voor een middenweg gekozen namelijk : Een fase-manager (een tijdelijk interim – manager, voor een langere periode met een aangepast tarief).

Wat zijn de eventuele risico‘s?

Een bekend risico is het overhaast aantrekken van een interim – manager, gedwongen door de urgentie van de situatie. Het selectieproces wordt dan ondergeschikt gemaakt aan de tijdsdruk, met als uitkomst een verkeerde match.

Een ander risico, met name bij verander-  en crisismanagement is het gebrek aan consensus over de noodzaak van de interventie of verandering. Een zekere mate van gedragen urgentie (besef) is noodzakelijk voor de interim om zijn werk te kunnen doen.

Een laatste risico ligt in de opvolging en de borging van het werk van de interim – manager.

De aanwezigheid en resultaten van een interim-periode vraagt om een opvolging die conform dezelfde lijnen handelt. Het is daarom belangrijk dat de permanente opvolger van de interim – manager de aanpak en resultaten ondersteunt en doortrekt.

Wat zijn de voordelen van een interim – manager?

Een eerste voordeel is zeker dat een interim – manager op korte termijn inzetbaar is.  Daarnaast is het profiel vaak overgekwalificeerd, waardoor er snel en concreet resultaat geboekt kan worden.

Van een goede interim manager mag verwacht worden dat hij aantoonbaar waarde toevoegt aan de staande organisatie en dat deze waarde een blijvend effect heeft .

Hoe een interim te selecteren?

Een overzicht van, vaak bekende, tools op een rij:

 • Vraag om een up- to- date CV, aangepast aan uw vraag en met een overzicht van de relevante interim – ervaring
 • Beschikbare en opvraagbare referenties
 • Scores op diverse tools en scans ( bijvoorbeeld Belbin)
 • Check LinkedIn profiel
 • Gesprek over belangrijke aanwezige kwaliteiten:
  • Onafhankelijkheid
  • Doorzettingsvermogen
  • Vermogen om mensen snel mee te krijgen
  • Strategisch denkvermogen
  • Resultaat- en implementatiegerichtheid.

Het belang van goed opdrachtgeverschap

Misschien wel het belangrijkste aspect is dat de opdrachtgever zorgt voor legitimering van de interim – manager. Het vaststellen en communiceren van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is een must. Dit kan niet anders dan samengaan met de  juiste en oprechte zorg voor de eigen mensen, voor wie de inzet van een interim-manager vrijwel altijd spannend is.

Een goede opdrachtgever staat ook open voor de analyse die door de interim gemaakt wordt en die nogal eens afwijkt van de eigen analyse.

Een persoonlijke match

Het moet gevoelsmatig ook klikken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de basis voor een succesvolle interim opdracht. Vaak wordt in dit verband gesproken van een “emotioneel contract“  als belangrijke randvoorwaarde om het maximale uit de interim – periode te halen. Besteed vooral voldoende tijd aan dit onderdeel, zeker in geval van twijfel over de persoonlijke fit.

Opdrachtdefinitie en werkwijze

Als het besluit eenmaal is genomen om een interim- manager aan te stellen  is het belangrijk   de opdracht goed te definiëren en een aantal afspraken met elkaar te maken en vast te leggen.

 • Opdrachtbeschrijving met daarin een korte beschrijving van het vraagstuk en de typering van het type interim- management ( overbrugging, verandering, crisis).

In deze beschrijving ook de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de interim – manager.

 • Plan van aanpak dat beschrijft welke resultaten op welk moment bereikt worden
 • Startnotitie waarin de interim manager beschrijft wat hij heeft aangetroffen en of een eventuele herdefiniëring van de opdracht noodzakelijk is
 • Voortgangsrapportage die op afgesproken momenten inzicht geeft in vordering en eventuele afwijking van plan van aanpak.
 • Eindrapportage met daarin de gerealiseerde resultaten in relatie tot de doelstellingen uit het plan van aanpak. Daarnaast ook de afspraken over de overdracht aan de opvolger en de eventuele nazorg.

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
1 Reactie
 1. Interessant artikel! Het geeft goed weer wat interim management precies is en wat het precies inhoud. En het laat andere goed weten wat er eigenlijk precies mee wordt bedoelt als we het overzicht kwijtraken in de wereld van tijdelijk werk.

  Groet, Marjolein
  volta consultants

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *